Királyi Közjegyzők Közlönye, 1913 (16. évfolyam)

KIR. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE FOLYÓIRAT A PERENKIVÜLI TÖRVÉNYKEZÉS ÉS A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMÁRA. XVI. ÉTFOLYAM. 1913. Felelős szerkesztő : DR. HOLITSCHER SZIGFRID budapesti kir. közjegyző. KIADJA A MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYESÜLET«. Megjelenik havonként egyszer. BUDAPEST, 1913. KÁROLYI OYÖROY KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA V., Arany JÉinos-utcra 1.

Next

/
Thumbnails
Contents