Királyi Közjegyzők Közlönye, 1915 (18. évfolyam)

KIR. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE FOLYÓIRAT A PERENKIVÜLI TÖRVÉNYKEZÉS ÉS A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMÁRA. XVIII. ÉVFOLYAM. 1915. Felelős szerkesztő : DR. HOLITSCHER SZIGFRID budapesti kir. közjegyző. KIADJA A MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE. Megjelenik havonként egyszer. BUDAPEST, 1915. KÁROLYI OYÖROY KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA V., Arany János-atcza 1.

Next

/
Thumbnails
Contents