Királyi Közjegyzők Közlönye, 1916 (19. évfolyam)

KIR. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE V FOLYÓIRAT A PERENKIVÜLI TÖRVÉNYKEZÉS ÉS A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMÁRA. XIX. ÉVFOLYAM. 1916. Felelős szerkesztő : DR. HOLITSCHER SZIGFRID badapesti kir. közjegyző. KIADJA A MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYESÜLET«. Megjelenik havonként egyszer. BUDAPEST, 1917. KÁROLY OYÖROY KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA V., Arany Jámns-atcza 1.-

Next

/
Thumbnails
Contents