Királyi Közjegyzők Közlönye, 1917 (20. évfolyam)

KIR. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE FOLYÓIRAT A PERENKIVÜLI TÖRVÉNYKEZÉS ÉS A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMÁRA. XX. ÉVFOLYAM. 1917. Felelős szerkesztő : DR. HOLITSCHER SZIGFRID budapesti kir. közjegyző. KIADJA--A MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE. Megjelenik havonként egyszer BUDAPEST, 1918. ■KÁROLYI OYÓROY KÖ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA % V., Arany JAnos-uteza 1.

Next

/
Thumbnails
Contents