Királyi Közjegyzők Közlönye, 1923 (24. évfolyam)

1923 / 1. szám (november)

% Felhívási A Közlönyre vonatkozó bármily közlemény, hirdetés, levelezés „Dr. Kép es János kir. közjegyző Szé­kesfehérvár“ címre küldendő. Felkérjük az összes kamarákat, hogy évi jelentéseiket, közérdekű ha­tározataikat, a kamara körzetében előfordult közjegyzői vonatkozású eseményekről szóló jelentéseket rend­szeresen, közzététel végett a szer­kesztőség részére beküldeni szíves­kedjenek. Felkérjük a t. Kartársakat, hogy szives közreműködésükkel, elméleti vagy gyakorlati vonatkozású cik­keikkel a Közlöny tartalmát gyara­pítani szíveskedjenek. Rövidebb hir­detéseket a Közlöny díjmentesen felvesz. A Közlöny ezen száma korlá­tolt mennyiségben a nyomdaválla­latnál kapható és ott megrendelhető_ A SZERKESZTŐSÉG.

Next

/
Thumbnails
Contents