Királyi Közjegyzők Közlönye, 1928 (27. évfolyam)

1928 / 1. szám (január)

XXVII. évfolyam. Budapest, 1928. január hó. 1. szám. KIR. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE FOLYÓIRAT A PERENKIVÜLI TÖRVÉNYKEZÉS ÉS A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMÁRA. Felelős szerkesztő: FEKETE LÁSZLÓ DR. budapesti kir. közjegyző. KIADJA A MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE. Megjelenik havonkint egyszer (július és augusztus hónapok kivételével). BUDAPEST, 1927. Held irodalmi és nyomdavállalat II., Margit-körút 7. Telefon : T. 273—05,

Next

/
Thumbnails
Contents