Királyi Közjegyzők Közlönye, 1929 (28. évfolyam)

1929 / 1. szám (január)

XXVIII. évfolyam. Budapest, 1929. január hó 1. szám. KIR. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE FOLYÓIRAT A PERENK1VÜLI TÖRVÉNYKEZÉS ÉS A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMÁRA. FEKETE LÁSZLÓ DR. budapesti kit*, közjegyző. KIADJA A MAGYARORSZÁGI KIK. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE. Megjelenik havonkint egyszer (július és augusztus hónapok kivételével). BUDAPEST, 19'jy. lleld János könyvnyomdája II., Margit-kfirut 7. Telefon Aut.: 530-^5.

Next

/
Thumbnails
Contents