Királyi Közjegyzők Közlönye, 1930 (29. évfolyam)

1930 / 1. szám (január)

XXIX. évfolyam. Budapest, 1930. január hó. 1. szám KIR. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE FOLYÓIRAT A PERENKIVÜLI TÖRVÉNYKEZÉS ÉS A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMÁRA. Felelés szerkesztő: FEKETE LÁSZLÓ DR. budapesti kir. közjegyző. KIADJA A MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE. Megjelenik havonkint egyszer (július és augusztus hónapok kivételével). BUDAPEST, 1930. Held János könyvnyomdája II., Margit-körút 7. Telefon Aut.: 536—95.

Next

/
Thumbnails
Contents