Királyi Közjegyzők Közlönye, 1930 (29. évfolyam)

1930 / 1. szám (január)

TARTALOM osgyáni Rónay Károly dr. v. kir. közjegyző. Magyar közjegyző- ség megalkotása és fejlődése. Kamarai közgyűlések. Közlemények. Kitüntetés. * Kinevezés. A közigazgatás hitelesít. Okirati kényszer a törvényben és a gyakorlatban. Módosítás az okirati kényszerről szóló törvényjavaslathoz. Viszonossági kérdés hagyatéki ügyekben. Kihirdetett törvények. s­Rendeletek. Judicatura.

Next

/
Thumbnails
Contents