Királyi Közjegyzők Közlönye, 1931 (30. évfolyam)

KIR. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE FOLYÓIRAT A PERENKIVÜLI TÖRVÉNYKEZÉS ÉS A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMÁRA. Felelős szerkesztő: FEKETE LÁSZLÓ DR. budapesti kir. közjegyző. KIADJA A MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE. Megjelenik havonkint egyszer (július és augusztus hónapok kivételével). BUDAPEST, 1931. Held jános könyvnyomdája II., Margit-körut 7. Telefon Aut.: 536—95.

Next

/
Thumbnails
Contents