Királyi Közjegyzők Közlönye, 1932 (31. évfolyam)

1932 / 1. szám (január)

XXXf. évfolyam. Budapest 1932. január hó, 1. szám KIR. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE FOLYÓIRAT A PERENKIVÜLI TÖRVÉNYKEZÉS ÉS A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMÁRA. Főszerkesztő: FEKETE LÁSZLÓ DR. budapesti kir. kö/jegyző. Felelős szerkesztő: SZEMERJAY-PETRÁN TIBOR DR. budapesti kir. közjegyző. KIADJA A MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE. Megjelenik havonkint egyszer (július és augusztus hónapok kivételével). BUDAPEST. 1932. Held jános könyvnyomdája II., Margit-körut 7. Telefon Aut.: 536—95.

Next

/
Thumbnails
Contents