Királyi Közjegyzők Közlönye, 1933 (32. évfolyam)

1933 / 1. szám (január)

XXXII. évfolyam. Budapest 1933. január hó. 1. szám KIR. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE FOLYÓIRAT A PERENKIVÜLI TÖRVÉNYKEZÉS ÉS A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMÁRA. Főszerkesztő: FEKETE LÁSZLÓ DR. budapesti kir. közjegyző. Felelős szerkesztő: SZEMERJAY-PETRÁN TIBOR DR. budapesti kir. közjegyző. KIADJA A MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE. Megjelenik havonkint egyszer (július és augusztus hónapok kivételével). BUDAPEST, 1932. ■ ' •, . lános könyvnyomdája II., Margit-körut 7. Telefon Aut.: 536—95. □5L ' -,v

Next

/
Thumbnails
Contents