Királyi Közjegyzők Közlönye, 1934 (33. évfolyam)

1934 / 1. szám (január)

XXXIII. évfolyam. Budapest 1934. január hó. 1. szám. KIR. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE . • • r; *jr % ­FOLYÓIRAT A PERENKIVÜLI TÖRVÉNYKEZÉS ÉS A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMÁRA. Főszerkesztő: FEKETE LÁSZLÓ DR. budapesti kir. közjegyző. Felelős szerkesztő: SZEMERJAY-PETRÁN TIBOR DR. budapesti kir. közjegyző. KIADJA A MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE. Megjelenik havonkint egyszer (július és augusztus hónapok kivételével). BUDAPEST 1934. Held János könyvnyomdája, II., Mecset-utca 8. Telefon: 53—6—95,

Next

/
Thumbnails
Contents