Királyi Közjegyzők Közlönye, 1935 (34. évfolyam)

1935 / 1. szám (január)

Az országos egyesület jubiláns díszközgyűlése. Novella vagy kódex? (dr. K. Z.) Sziráky László dr.: A közjegyzőhelyettesek problémái és a köz­jegyzői rendtartás reformja. Közlemények. Halálozások. Kinevezések. Régi családi név használatának engedélyezése. Kamaraközi értekezlet. A szegedi kamara rendkívüli közgyűlése. Olasz megemlékezés az országos egyesület jubileumáról. Közjegyzői kamarai terület módosítása. Haszonélvezeti stb. jog törlése. (Fésűs György dr.) A kamarák közleményei. A magyar közjegyzői emlékek gyűjteménye. A kir. közjegyzőhelyettesek egyesületének közgyűlése. Jegyzői magánmunkálatok. A városi (községi) ingatlan átruházási illeték újabb szabályozása. Felhívás a tagdíjhátralékosokhoz. Díjmegállapítási kérdés. Közjegyzői szakkönyvtár. Felhívás. Hirdetmény. Rendeletek. Jogi- és illetékügyi irodalmi szemle. Jogtudományi Közlöny. Magyar Jogi Szemle. Kir. Közjegyzők Közlönye. Az Ügyvéd. Polgári Jog. Notariatszeitung. A Jogi Hírlap új döntvénytárának büntetőjogi kötete. Jogállam. Notariats Zeitung. Magyar Törvénykezés, llletékügyi Közlöny. Joggyakorlat. Magánjog. ^ Illetékjog.

Next

/
Thumbnails
Contents