Királyi Közjegyzők Közlönye, 1936 (35. évfolyam)

1936 / 1. szám (január)

1. szám XXXV. évfolyam. Budapest, 1936. január hó. KIR. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE V FOLYÓIRAT A PERENKIVÜLI TÖRVÉNYKEZÉS ÉS A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMÁRA. KIADJA A MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYLETE. Megjelenik havonkint egyszer. (július és augusztus hónapok kivételével) Főszerkesztő: FEKETE LÁSZLÓ DR. budapesti kir. közjegyző. Felelős szerkesztő és kiadó: SZEMERJAY-PETRÁN TIBOR DR. budapesti kir. közjegyző.

Next

/
Thumbnails
Contents