Királyi Közjegyzők Közlönye, 1936 (35. évfolyam)

1936 / 1. szám (január)

Új évfolyam beköszöntője. Kreturn Zoltán dr.: Lemondás az ideiglenes tartásról. Közlemények. Antal István dr. államtitkári beiktatása. Címadományozás Magántanári képesítés. Változás a budapesti törvényszék polgári tanácsbiráinak beosztásában. Az ingatlan ügynökök szerződések kötésére és telekkönyvi beadványok benyújtására nem jogosultak. Telekkönyvi ügykezelési hibák a budapesti központi járásbíróságnál. Amit a törvényszéki elnök el nem számolhat. A kiadóhivatal közlése. Rendeletek. Jogi- és illetékügyi irodalmi szemle. Magyar Jogi Szemle. Polgári Jog. Notarialszeitung. Az Ügyvéd. Magyar Törvénykezés. Notariatszeitung, llletékügyi Közlöny. Joggyakorlat. Váltó jog. Magánjog. Illetékjog.

Next

/
Thumbnails
Contents