Királyi Közjegyzők Közlönye, 1936 (35. évfolyam)

1936 / 1. szám (január)

K1R. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE FOLYÓIRAT A PERENK1VÜLI TÖRVÉNYKEZÉS ÉS A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMÁRA. Főszerkesztő: FEKETE LÁSZLÓ DK budapesti kir. közjegyző. Felelős szerkesztő és kiadó : SZEMERJAY-PETRÁN TIBOR DR budapesti kir. közjegyző. KIADJA A MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYLETE. BUDAPEST 1936. Held János könyvnyomdája, II., Mecset-utca 8. — Telefonszám.- 1—536—95.

Next

/
Thumbnails
Contents