Királyi Közjegyzők Közlönye, 1937 (36. évfolyam)

1937 / 1. szám (január)

XXXVI. évfolyam. Budapest, 1937. január hó. 1. szám. KIR. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE FOLYÓIRAT A PERENK1VÜLI TÖRVÉNYKEZÉS ÉS A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMÁRA. KIADJA A MAGYARORSZÁG! KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYLETE. Megjelenik havonkint egyszer. (július és augusztus hónapok kivételével) Főszerkesztő: i FEKETE LÁSZLÓ DK. | budapesti kir. közjegyző. 1 Felelős szerkesztő és kiadó: SZEMERJAY-PETRÁN TIBOR DR budapesti kir. közjegyző.

Next

/
Thumbnails
Contents