Királyi Közjegyzők Közlönye, 1938 (37. évfolyam)

1938 / 1. szám (január)

XXXVII. évfolyam. Budapest, 1938. januárius 1. szám. KIR. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE FOLYÓIRAT A PERENKIVÜLI TÖRVÉNYKEZÉS ÉS A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMÁRA. KIADJA A MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYLETE. Megjelenik havonkint egyszer. (július és augusztus hónapok kivételével) Főszerkesztő: FEKETE LÁSZLÓ DK. budapesti kir. közjegyző. Felelős szerkesztő és kiadó : SZEMERJAY-PETRÁN TIBOR DR budapesti kir. közjegyző.

Next

/
Thumbnails
Contents