Királyi Közjegyzők Közlönye, 1939 (38. évfolyam)

1939 / 1. szám (január)

XXXVIII. évfolyam. Budapest, 1939. januárius hó. 1. szám. K1R. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE FOLYÓIRAT A PERENKIVÜLI TÖRVÉNYKEZÉS ÉS A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMÁRA. KIADJA A MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYLETE. Megjelenik havonkint egyszer. (Július es augusztus hónapok kivételével.) Felelős szerkesztő és kiadó: SZEMERJAY-PETRÁN TIBOR DR­budapesti kir. közjegyző.

Next

/
Thumbnails
Contents