Királyi Közjegyzők Közlönye, 1940 (39. évfolyam)

1940 / 1. szám (január)

XXXIX. évfolyam. Budapest, 1940. januárius hó. 1. szám. KÖZLÖNYE FOLYÓIRAT A PERENKIVÜLI TÖRVÉNYKEZÉS ÉS A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZAMÁRA. KIADJA A MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYLETE. Megjelenik havonkint egyszer. KIR. KÖZJEGYZŐK • • •• Felelős szerkesztő és kiadó: SZEMERJAY-PETRÁN TIBOR DR­budapesti kir. közjegyző.

Next

/
Thumbnails
Contents