Királyi Közjegyzők Közlönye, 1941 (40. évfolyam)

1941 / 1. szám (január)

I XL. évfolyam. Budapest, 1941, januárius hó. ________i. szám K IR. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE FOLYÓIRAT A PERENK1VÜLI TÖRVÉNYKEZÉS ÉS A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZAMÁRA. KIADJA A MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYLETE. Megjelenik havonkint egyszer. Felelős szerkesztő és kiadó: SZEMERJAY-PETRÁN TIBOR DR. budapesti kir. közjegyző.

Next

/
Thumbnails
Contents