Királyi Közjegyzők Közlönye, 1941 (40. évfolyam)

1941 / 1. szám (január)

A Kir. Közjegyzők Közlönyének negyvenedik évfolyama. Radocsay László dr., Antal István dr., Ghyczy Dénes dr., Vladár Gábor dr., Lázár Ferenc dr., Örley Dénes dr., Angyal Béla dr.. Tarján Béla dr., Pottyondy Béla dr., Kovácsy Albert dr., Szmrecsányi Pál dr., Uanny Tódor dr., Cholnoky Imre dr., vitéz Fekete László dr. és Pulay József dr.: Megemlékezések. Közlemények. Szemelvények Antal István dr. erdélyi beszédeiből. Radocsay igazságügyminiszter a budapesti kamara társasvacsoráján. Az ügyvéd és birói vizsgálóbizottság közjegyző tagjai. Sub auspiciis Gubernatoris avatások. A nyugdíjintézet ülése. A közjegyzőknek fémbélyegzőt kell használniok. A váltóóvás újabb elengedése. Űj örökösödési adó Franciaországban. Hitelsértés örökség visszautasításával. Hirdetmény. Állásközvetítések. Jogi- és illetékügyi irodalmi szemle. A végintézkedések alaki kellékeit megállapító törvény tervezete. Magyar Jogi Szemle. Gazdasági Jog. Adók és illetékek Zsebkönyve.

Next

/
Thumbnails
Contents