Királyi Közjegyzők Közlönye, 1943 (42. évfolyam)

1943 / 1. szám (január)

XLII. évfolyam. Budapest, 1943. januárius hó. 1 szám KIR. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE FOLYÓIRAT A PERFNKIVÜLI TÖRVÉNYKEZÉS ÉS A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMARA KIADJA A MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYLETE. Megjelenik havonkint egyszer. Felelős szerkesztő 6s kiadó: SZEMERJAY-PETRÁN TIBOR budapesti kir. közjegyző.

Next

/
Thumbnails
Contents