Királyi Közjegyzők Közlönye, 1944 (43. évfolyam)

1944 / 1. szám (január)

XLIII. évfolyam. Budapest, 1944. januárius hiY 1. szám KIR. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE FOLYÓIRAT A PERENKIVÜLI TÖRVÉNYKEZÉS ÉS A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMÁRA KIADJA A MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYLETE Megjelenik havonkint egyszer. Felelős szerkesztő és kiadó : SZEMERJAY-PETRÁN TIBOR DR. budapesti kir. közjegyző.

Next

/
Thumbnails
Contents