Kis Ujság, 1920. május (33. évfolyam, 105-129. szám)

1920-05-01 / 105. szám

Kiadohjvalal e# szerJicszloscg: Budapest, IV. ktrfilef, Sarkantyus-utca 3. szdm alatt. E16fizet6si drak: E|6m ine 220 K — nil I Nceved ivre 56 K _ ffll. fel ivre J1U K — fill | Egy honapra 20 K — fill mill, Avfolyam. 105. szAm. Ara 80 filler. •820. Sunlit,nllus u . Pius elseje. A legszebb tavaszi konap, vi- ragfakaszto, gyiimolcserlelo ma- ;jus szamoru helyzetben talalja a mi szegeny orszagunlcat. Ezer- eves foldiink darabokra van szakgatva, csaladi tiizhelyiink foldulva, nemtelen ellenseg fesz- kelte be inagat a magyarsag osi hazajaba. A beke meg egyre kesik es nem tudjuk, hogy halalt vagy foltamadast jelent-e sze- Tenesetlen nemzetiinkre. Do azert sbtet szemhatar un- kon megis mintha oszladoznanak ■a siirii fellegek. Nehezen bar, do ki-kivillau egy-egy remenysugar, 'mely azt sejteti veliink, hogy vigasztalan allapotunk nem so- kaig fog tartani. Az idei majus elsejen mar el- iilfc az osztalyharc, mely mind mostanaig szembe allitotta, a munkassagot a polgarsaggal es a felsobb tarsadafmi osztalyakkah A munkassag, amelyok ma . eve tevutra vezetett es szertn- •osetlensegbe sodort az atkos em- I6kii proletii diktatura, magHioz tert, folszabadult a lidercnyomas alol. Ma mar eltiintek a szercples szintererol a veresszaju, lelket- len izgatok, megszoktek a nem- zetkozi agitatorok, a magyar munkassag csondben, rendben teljesiti hazafias kotelesse'get. Meg a majus elseji munkanapot sem tartja serthetetlen szentseg­nek. A lelkekben eloallott hangu- latvaltozas kedvezoen btfolva- solja politikai lielyzetiink kiala- kulasat. A munkassag es a pol- garsag kifeott helyreallott liar- monia elomozditja az alkotma- nyos es torvenyes rend megszi- lardulasat, az altalanos nemzeti konszolidaciot, amelyet az an­t-ant a bekc else foiteteleiil sza- botfc elibenk. Egy masik biztato remeny­sugar a gyonyorii termeskilatas. Egybehangzo jelentesek szerint, -wriasi terrfeesre van remenyunk ^yumblcsbeni gabonaban, triin’- denfele vetenienvben rgyararit. A tertnes" sorsa isten kezeben van. Ha nem. szakad relink vala- nii istenesapas, fagy,jegeso,,viz: aradas vagy szaravsag kepeben, dus aratasunkdesz., A magyar Ha naan termeszeti kincsci megmentik az or sz. a got a kozgazdasagi osszeomlastol es talpra allitjak a nemzetet. • Majus elsejet iinnepeljuk meg azzal, hogj’ Mssunk mindanv* nyian a rntmkahoz es forduljnnk imadsaggal a Gondviseles'litz: liogy. az igerkezo bo terinessel Megaiindthozzdk a hollandi kirilykisasszony magyar kortdrsalt. London! lap angol kirafyt a/anl Magyarorszagnak. A t6t hadifoglyok magyarok aJsarnak lenni, — Band- hoi* tdbornole a magyar ok r 61, — Teleki grot nyilat­koxata. A .Westminster Gaaetle., aiueJy kozel all Lloyd George miniszt ci- elubkhoz, cikksorozatban fogla’ko- zilc a magj'ar kei dtesel s megalla- pitja, bogy Magyarorszagnak leginkabb Angliaboi valo kiraly leielne mdg: MigyarorsZagban megvolna a hajiandosag az angol befolyas be­fogs dasa-ra s kozli, liogy az arany- bulla esak Id evvel kelt keeobb, mint a magna chaita. Az orszag mir.dig a z angol parlamenti szoka- sokboz igaz.odott. Az Angliaboi valo kiuilljvl- az angol tdke is bekeriilne az orszagba, a'nii ^ kdlfcsonosen eldnyds volna. Ir a lap a loman lazadasokfol is. Leii ja, hogy aVaradi hi nagyvdradi esapatok megtagadtak az engedelmess6- get s az azonnali leszerel^st ko- - - veteitd>k. Kozh a lap Take -Jontscunak az »Adeveru!»-bau <>Mentsiik meg a kisebb Ro- mdni&to cimen nr^jelent cikk#, anwly XagyrOioanianak - ­.....­tel jes csddj^t vail ja be. ' Hiizli tovablxi Mqgyarmsug bebepolilikuja eiuien Teleki Pal grpf kulugjnr-iniszter nyilatkozatat, A kulfigyminiszter kijelentftt:, hogy Magyarorszag bardti viszonyba akar 16pm szomsz6daival, de a kezdemenyezes nem indulhat ki resZeroI. Magyarorszag egykori dlensegei, ha barati kezet nyujta- nak. neui fognak visszautasitasra talalni. Egy 2iirichi lap irja, hogy e ho 24-6n magyar hadifoglyokat szal- Jito vomit ment ar a varoson. A hatiirallbniason egy csoport tot hadifogoly csatlakozott hoz- zijuk, akik nem akartak a eseli szallit- mannyal ha'.aterni, mert magyarok akarnak maradni. Ez a par sof — irja a lap — szeb- beu beszel nunden vezercikknel s bizonyilja, bogy a magyarok iga- zat mondanak, hogy a t«54ok Magyarorszaghoz haj- lanak. Az osztlak sajtonak azt az alli- lasdt, hogy Xyugatmagyarorszag kozigazgatfisaban az of tani elomet- hatt?rbs szoritjak, a M. T. 7. sta- tisztijeai adatokkal eafalja.^ Bebi- zopyitj-a, hogy Sopronm^^ htt­vennegy tistriseloje koziil hat van*! kileno sopronmegyei es nyolevan'1 nyolo katolikus pleba'noea mind;, sopronmegyei, hetvenot katolikus tanitoja koziil hatyariegy sopron- megyei s igy van a tobbi varme-: gyekben is. ; Bandhofc tabornok egy ameftbaij magyar lap szeikegztoje elott ugyj nyilatko/.ott, hogy szareti, nagyon sokra 6rt6keli a magyarokat, mert 6Ieter6s, magaj kulturdju, sokra hiva- tott fajtanak tartja. A romanoknak nem tetszett^ bogy vedte a fegyvertelen magyaH rokat s nem engedte elrabolni 6vezredes kincseit, tort6nelmi erekJy6it. Lovagld ostoraval riaSztotta eli a, rabolni akaro romanokat. ! Az anfiszc milizmiisrol .igy jv.61t.Yi H'gi’je meg, a, magyar faj jelle-j tavol 611 a gyaiols6g s hi vala mi torten'k is Magya.ror- ezagon. ez esak termtszetes reakcibja a bobe- vizmusnak. El fog aztnban muini, mert nem lenne magyar a magyar, ha ha- maroon el nem mulna. A ceeh zsupan Volkmann dr. at- iratban Ezolitotta fol Aranyossy Ldazlo dr.-t, a Magyar Ntmziit Pdrt elnoket, hegy. az egyefitilet eddigi prcgraTmnjav&l 6a dm6yel sehol eetn ezerepelhet, feimnifele tiyilv6nos mtik5d6st ki. nem | ‘ lejthei.

Next

/
Thumbnails
Contents