Kis Ujság, 1928. december (41. évfolyam, 273-295. szám)

1928-12-01 / 273. szám

fillér fillér 273. szám Mai mellékletünk: a MÁTYÁS DIÁK XXXXl. év Budapest, 1928. SZOlüFlüf december 1 A nagykőrösi gakonacsalók bőofigye - Vendéglős lett Ostenborg ezredes EinléHmü, mini úlágUtiiorccjr. car­ranta hírneves mexikói repülő emlékére hatal­mas méretű tornyot emeltek, amelyet repülők tájékoztatására szolgáló világltókészülékkel Is felszereltek. Eckeaer és Nansen Zeppelinen az Észahi Sarkra repül Eekener, a Zeppelin parancsnoka (a képen balra), tárgyalásokat folytatott Guérard légügyi miniszterrel (középen) és Nansen világhírű sarkkutatóval (iobbra). Abban állapodtak meg, hogy az óriás, Zeppelin Eckener és Nansen vezetésével 1930-ban az Északi Sarkra repül. Mmmwwniwiiiviiiimiiiii i A Site BJfsáej képeia aasap ®sesné2i3?@i;r£»l A vei**l neriiea. az angol trón váromá­nyosa, György király súlyos betegségének hí­rére, félbeszakította délafrikai útját és haza­felé indult atyja betegágyához. A bécsi házbeomiás Részletesen beszámolt a Kis Újság a bécsi Alsbacher utcában történt házbeomlásról. Képeink a tűzoltók munkáját ábrázolják, akik a romok között emberek után kutatnak.

Next

/
Thumbnails
Contents