Kisalföld, 1970. szeptember (15. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-16 / 217. szám

4. KIS AfcFttfcP 5570. szeptember 16., szerda Rádió, tv, mozi GYŐRI RÁDIÓ 18.00—a».0O: Ny ugat-Du néni. ú 1 életiéből. Hírek, riportok, tudósí­tások. — Táncdalok. — Nők tíz. perce. — Operettrészetek. KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Népi zene. — 9,00; Mai lengyel költők versei (ism.). — 9.15: zenekart muzsika. — 10.05; Kisiskolások műsora. — 10.40: A végzet hatalma. Bészl. — 11,30: A Szabó-család (ism.). — 13,20: Ki nyer ma? — 12,30; Tánczenei kok­tél, — 13.15: Népi zene. — 13.40: Vita a korszerű mezőgazdaságról. — M.oo: zenekari muzsika. — 14.44: Válaszolunk! — 15.10; Kó- ruspodium. — 15.20: iskolarádió. — 16.00: világgazdaság. — 16.05: Muzsikáról — fiataloknak. ~ 10.36: Sáncai)a. Regény folytatá­sokban. V. rész. — 17.20: Operett­részletek. — 17.45; A műhelyben beszélik... — 18,00 Beethoven: V. szimfónia. — 18,31: Vörös Sári és Radnai György énekel. — i«,as; Töltsön egy órát kedvencei­vel. — 20,25: Közvetítés az Aber­deen— Bp. Honvéd KEK labdarú- gó-mérk. n. félidejéről. — 21.H: A Rádió irodalmi lapja. — 22.15: Közvetítés a vívó-világbajnok­ságról. — 22.25: Régi magyar da­lok és táncok. — 22.45; A Moszk­vai Nemzetközi Történész kong­resszusról. ni. rész. — 23.05: Szá­zadunk kamarazenéjéből, PETŐFI RÁDIÓ 8.46: fichubert.müvek. — 8.45: Ázsia munkásmozgalma. XIII. (ism). — 9.00: A mosoly országa. Részi. — 9.40: A Magyarok Vi­lágszövetségénél. Riport (Ism.). — 10,00; A zene hullámhosszán. — 11.5(5: Néhány perc tudomány. — 12.00: Zenekari muzsika. — 12.45: Turisták, figyelemI 5. — 13.03: Smetana operáiból. — 14,00: Ket­tőtől hatig az aktualitások jegyé­ben. — 16.00: Craiova—Pécsi Dó­zsa labdarúgó-mérkőzés, II. fél­idő. — U.10: Kis magyar néprajz. — 16.15: Sonny Bono és együttese játszik. — 18.23: Kortérsalnk. — 18,55: Közvetítés az Ü. Dózsa— Crvena zvezda BEK mérkőzés H. félidejéről. — 19.50; ÜJ könyvek (ism.). — 20.25: Rossini: A tolvaj szarka. Nyitány. — 20.35; Több nemzeti jövedelmet. Hl. rész, — 20.50: Mire jó a zongorista? vili. réez. — 21.02: Népi zene. — 21.30: Régi magyar mulatságok: A vá­sár. — 21,50: Bach-hangverseny a Keszthelyi Múzeumban (hangfel­vétel). — 23.15: Népi muzsika. URH 18.10; Tánczenei koktél (ism ). — 18.55: Történelmi kislexikon. — 18.06: Utas és holdvilág. Rádióvál- tozat, II. rész. - 19.54: Zenekart muzsika. - 20.59: Két szólószoná­ta. — 21.21: Barlay Zsuzsa é*s Jámbor László énekel. — 21.50: A jazz kedvelőinek. — 22,10: Beetho- ven összes zongoraszonátái; IX. BUDAPES'I I TV 8.00: Műsorismertetés. — 9.01: Magyarázom a jövőnket... Ma­gyar rajzfilmsorozat. 4. rész (ism.). — 9.10: Jean ne, a pacsir­ta. Magyarul beszélő tv-filmvél- tozat (ism.). — 11.20: Delta. Tu­dományos híradó (ism.). — 13.10: Élővilág (iám.). — 17.43: Műsor­ismertetés. — 17,45; Hírék. — 17.50: ReJclám. — 17.55: tr. Dózsa— Crvena Zvezda. Bajnokcsapatok Európa-kupája labdarúgó-mérkő­zés. — 10.50: Esti mese. — 20.00: Tv-hiradó, — 20.20: Csortos Gyu­la. Emlékműsor. — 21.05: Nők fó­ruma. — 22.05: Tv-híradó, II. BRATISLAVAI TV te. 10: Slovan Bratislava—Kop­pen haga, Bajnokcsapatok Euró­pa-kupája. — 18.00: Lenin Gor­kijban. Szovjet dokumentum­aim. — 18.25: Napjaink szemé­vel. — 19.00: Tv-híradó. — 19.30: Időszerű kérdések. — 19.50: Pá­rizs meghódítása. Tv-; áték. — 26.04: Dalok, — 21.1«: Ifjúsági fó­rum. — 21.56: Tv-híradó. OSZTRÁK TV I. 11.00: Négy asszony ée egy gyil­kosság. Krimi. — 12.25: Tele­siport. — 16.30: Bábjáték. — 17.10: Rajztahetaég-kutatás, — 17.36: öreg házban jobban lakná. — 18.00: Francia nyelvlecke. — 16.24: Esti mese. — 16.25: Osztrák kör­kép. — 18,50: Tv-konyha, — 19,30; viTághínadó. — 20.06: Sport, — 20.15: Horizontok, — 21.16: A lo­vagok:. Vígjáték. — 22.5$: Világ- híradó. ö, U. 18,30: Nemzett Kína. — Tajvan. - 19,00; iskola-tv, - 19,30: Világ- híradó. — 20.06: sport. •— 20.10! Csak röviden. — 2Ó.4S; Maverick W.), — 21.13; P. I, Csajkovszkij; b-moll zongoraverseny. — 21.96: Világhíradó. — 22.25: Tudomá­nyos híradó, HOL SZÓRAKOZZUNK? Győr, Rába: Folytassa, doktor! (angol), fél 4. hárommegyed 6, 8. Győr, Vörös Csillag, de., du.; Magasiskola (magyar), 9, li, 3, 5, 7. Győrszabadhegy; A fehér apá­cák titka (angol), 7. (16 éven fe- liillaknek!) Mosonmagyaróvár, Kossuth: A nagy kék jelzés (magyar), 4. é, 8. Mosonmagyaróvár, Dózsa: Helntje (NSZK), fél «. lél 8. Sopron, Szabadság: Rítus (svéd). 3, negyed 6. féű 8. (18 éven felülieknek!) Csorna: Egy taxisofőr halála (lengyel), 6. ,,Z”, avagy egy politikai gyil­kosság anatómiája (francia), 8. Gönyü: Szent Péter hadiműve­let (olasz). 5. GyOrszentiván: A nagy Red (amerikai), 7. Hegyeshalom: öten az égből (szovjet), fél 8. Mosonszentjános; Ö. az a cso­dálatos háború! (angol), fél 8. Rajka; Vágta a völgyben (szov­jet), 8. Sopronbánfalva; Két úr eser­nyő nélkül (román), 7, Ásványráró; Dzsámin szerel­me (szovjet), 7, Bősárkány: Egymillió karátos ötlet (olasz), 7. Fertőszentmiklós: A vaicerki- rály (amerikai), fél 8. Pannonhalma: Én. te és a tele­fon (szovjet), 7. Kópháza: Háború és béke, IV. (szovjet). 8. Halászi; ítélet (magyar), fél 8. Levél; a 24—25-ös nem tér vtsz- sza («soviet). 7. Farad: Arc (ima,gyár), 8. ORVOSI ÜGYELET GYŰRÖTT: Este 7-től reggel 7- 1r a Köztelek utca 4. szám alatti körzeti orvosi rend-előben. Tele­fon: 12-197. SOPRONBAN; Du. 6-tól reßgel 6-ig a Kiss János u. 4. alatti rendelőben. Telefon: 12-011. MOSONMAGYARÓVÁRON: Es- te 7-től reggel 7-lg a Szt. László tér 2. sz, alatti orvosi rendelő­ben. Telefon: 16-661. Ha az ügye­letes orvos nincs ott, a bejelen­tést a 16-431-es telefonon kell megtenni, vagy a rendelő ajta­jára kifüggesztett ládába a pon­tos címet bedobni. CSORNÁN ÉS KAPUVARON: A körzeti orvosok saját körzetük­ben személyesen vagy telefonon elérhetők. A Budapesti Fűszer- és Édesség-nagykereskedelmi Vállalat felvesz fizikiai dol­gozókat, raktárosokat, admi­nisztrátorokat. Jelentkezés: Budapest VII., Dohány u. 40., bármely hétköznap (szombat kivételével.) (x) A MÁV BUDAPESTI IGAZGATÓSÁG felvételre keres férfi és női munkaerői: kocsirendező, váltókezelő, sarus. vonatiékező, jegy- vizsgáló, építőipari szak-, betanított- és segédmunkás, pályamunkás és koesitisztité munkakörökbe. Várjuk a lő. életévet betöltött, fiatal, érettségilett és általános iskolát végzett fiúk és lányok jelentkezését is forgalmi szolgálattevő-gyakornoki, személy- és árupénztárosi, raktárnoki, jegyvizsgálói munkakö ükbe, valamint vasipari szaktechnikusokat mozdony­vezető-gyakornoki, vasúti járműjavítói, építész­technikusokat építőipari, híradástechnikai szak- technikusokat, műszerészeket távközlési munkakörökbe. Jolentkeznilehet: személyesen a lakóhelyhez legközelebb eső nagyobb állomásfőnökségeken, pályafenntartási főnökségeken, fütőház-főnökségeken, pályameste­reknél, távközlő-mesteri, illetve blokkmesteri szakaszokon vagy levélben a MÁV BUDAPESTI IGAZGATÓSÁGÁNÁL BUDAPEST, Vilii, KEREPESI ÜT 3., I. em. 118. szoba. Telefon: 143-899. A Magyar Kp- és Gépgyár azonnali belépéssel létei: TEHER., SZEMÉLY-, AUTÓBUSZ-, CSUKLÓS- AUTÓBUSZ- ÉS DÖMPERVEZETÓKET, VIZSGÁZOTT TRAKTORVEZETŐKET, FORGÁCSOLÓ SZAK- ES BETANÍTOTT MUNKASOKAT, VILLANY- ÉS AUTOGÉN- HEGESZTŐKET, KOVÁCS, HŐKEZELŐ, MELEGUZEMI BETANÍTOTT MUNKASOKAT. Bérezés megegyezés szerint. JELENTKEZNI LEHET a vállalat munkaügyi főosztályán. A Győri Hőszolgáltató Vállalat felvesz kazánfűtőket, és segédfűtöket olajtüzelésű kazánhoz, betanított munkásokat kezelő és szerelő segítő munkakörben, segédmunkásokat, vagyonőröket. Jelentkezés a Rozgonyi úti telepen. VOROSKÖY JÁNOS: v4 fekete macska visszatér Kémregény — Ezekhez én csak annyit szólhatok, hogy szolgálati kötelmeim folytán ke­rültek hozzám. Nekem ugyanis, mint az üteg szolgálattevőjének, kötelességem elkobozni az Ilyenféle erkölcsromboló szellemi termékeket Márpedig a kato­nák között mindig akad egy-kettő, aki kapcsolatai révén hozzájut ezekhez a szennylapokhoz. S nem elég, hogy sa­ját maga nézegeti, hanem becsempészi a laktanyába, és a társainak is muto­gatja. Én ilyen esetekben ... Kertész ezredes félbeszakította a szóáradatot. — Eltértünk a tárgytól, ön tehát azt állítja,«hogy szerelmes lett abba a lány­ba. Kezdjük az elején. Mikor ismer­kedtek meg? — Arra egész pontosan már nem is emlékszem. Még a múlt év szeptembe­rében. Valamikor a hónap végén. — Szeptemberben dorgálást kapott — vetette közbe Beke őrnagy. —- így van? — Igen, de az egészen más lapra tar­tozik. Azt már azóta, éppen most ápri­lis negyediké alkalmából, el Is törölték. Az ütegünkből ugyanis többen bene­veztek a szocialista versenybe, és akkor készültök az év végi vizsgákra. Én szol­gálati ügyben sokszor megfordultam a parancsnokságon, s tudtam, hogy a ki­képzési tiszt az íróasztala fiókjában tartja a vizsgakérdéseket. Gondoltam, ha sikerül hozzájutnom, az egész üteg­nek becsületet szerzek vele. — Mamiim a lopással? — Nem úgy értem, hanem hogy a fiúk még jobban fel tudnak készülni... — S az így szerzett szabadságért és jutalmakért hálásak is lettek volna ma­gának. — Úgysem fogadtam volna el tőlük semmit... _______________ Beke őrnagy összefoglalta az őrmes­ter kihallgatásán eddig elhangzottakat: — Mindez csupán adalék a jellemé­hez, de hát nem ez a legfontosabb. Ma­gát szeptember tizenkilencedikén csíp­ték el a kiképzési tiszt irodájában. Az üteg tagjainak egybehangzó vallomása szerint már tizennyolcadikán átadta a kérdéseket. Mit keresett tehát ezekután is az irodában? Figyelmeztetem, hogy már ne beszéljen mellé, mert fölösle­ges időhúzás az egész. A rendelkezé­sünkre álló bizonyítékok, alapján máris megindíthatnánk maga ellen a hadbí­rósági eljárást. Ha őszinte vallomást tesz, saját magán 6egít! Király őrmesternek megremegett a hangja. — Hiszen eddig is őszintén beszél­tem. Amikor először pillantottam azt a lányt, azonnal belebolondultam. — Melyik napon történt ez? Király lehajtotta a fejét. — Szeptember tizenhetedikén. — Helyben vagyunk — állapította meg Kertész ezredes. — Ezzel kellett volna kezdenie, s máris megtakaríthat­tunk volna fél órát. Hol látta meg őt? — Az ablakon át a szobájában. — Vetkőzött? — Igen. — Nem húzta el a függönyt? — Nem. A három tiszt egymásra nézett. — Folytassa. — Mindig ilyen fiatal lányra vágy­tam. Ha a KISZ-szervezet közös klub­délutánt vagy ünnepséget rendezett va­lamelyik lányiskolával, én mindig szí­vesen vállaltam társadalmi munkát. Gondoskodtam szendvicsekről, frissí­tőkről, s végig ott maradtam, még ak­kor is, ha éppenséggel nem volt jó a hangulat. Próbáltam megismerkedni lá­nyokkal, de amikor randevút kértem tő­lük, vagy a laktanyán kívül találkoz­tunk, egyszerűen kinevettek. Most vég­re, azt hittem, sikerül. — Miből hitte? — Abból, hogy a barátnőjével leve­let küldött. — Mi állt a levélben? Az őrmester átfűtött hangon — mint szorgalmas diák az otthon bemagolt memoritert — idézni kezdte a levél szövegét: „Kedves Ismeretlen Kukucskáló! Iga­zán nem szép Magától, hogy estéről es­tére kifürkészi egy diáklány hálószoba- titkait. Néphadseregünk katonáit én másmilyen embereknek ismertem. Aki olyan fontos beosztásban dolgozik, hogy irodájában még késő este Is mindig akad dolga, az jobban tenné, ha máson járna az esze. Én itt csak albérletben lakom, s a házigazdám azt mondta, hogy szemben úgyis parancsnokság van, ahonnan délután mindenki eltávozik. De hát úgy látszik, Magát ott tartja a sok elfoglaltság, így aztán nem tudom, mit csináljak. Mert hát lefekvés előtt ugyebár az embe'rnek le kell vetkőznie. Ezért arra kérem: ne leselkedjen to­vább utánam. Én még fiatal lány va­gyok, és tudom, hogy mi az illem. (Folytatjuk.) Hódfarkú cserepet veszünk. Györ-Sopron megyei Vegyesipari Vállalat, kályhás részleg. Győr, Gorkij u. 37., Kazinczy u. 20. A Györ-Sopron megyei Vegyeiipari Vállalat (Sopron, Széchenyi tér 19.) FELVESZ: építőipari technikásakat, épipari művezetőt, kőműveseket, segédmunkásokat, kályhásokat Jelentkezés a vállalat munkaügyi csoportjánál. Férfi segédmunkásokat felvesz az ÁLLATFORGALMI ÉS HÚSIPARI VALLALAT GYŐRI GYÁREGYSÉGE, GYŐR, SZESZGYÁR U. t. Apróhirdetés Sütét, kombinált szobabútor, teljes flarnitúra eladó. Ér­deklődés: 11—585-ös győri telefonon. Ajtók, padlástégla, 89 cm-es fiú bőrka­bát eladó. Győr, Ná­das Jenő út 5, _______ 2000 új tégla és 500 pala eladó. Győr, Menus Illés u. 12. 1300-as TB-s Polski FIAT eladó. Győr, Roosewelt u. 8., IV. em. 2. ajtó. Blázso­vits. __________________ „Panni” kismotor kitűnő állapotban el­adó. Győr, Hermann Ottó u. 28. __________ 800-as FIAT eladó. Győr, Bólyai F. u. 22.. megtekinthető: 16 órától. ________________ n km-es Trabant Limousine eladó. Megtekinthető: szer­dán 14-17 kozott, Győr. Va6út u. 10. Warszawa 201-es és 223-as kifogástalan állapotban Igényes­nek eladó. Tét, Fő út Wh ________________ SZÍNES. NAGY ÁRJEGYZÉKÜNK új kiadása megjelent. Kérésére ingyen meg­küldjük! ROZSAK! Hatszázfajta újdon­ság! Ezüstfenyők, VI- ráBhssymák. dísz­cserjék. Szállítás postán. Szálkái ker­tészet. Budapest VI.. Népköztársaság u. 8. Gerendaváz 4X2x2 m, 0,8 köbméter l m-es fenyődeszka, kamra, galambház épitésx’e is alkalmas, eladó. Győr, Babits M. u. 9., 16 óra utón. Keveset használt, mély gyermekkocsi eladó. Győr, Galamb nt Nádorvárós. Jó állapotban lévő, fehér, mély iker gyermekkocsi eladó. Mosonmagyaróvár, Vilmos rév u. 3. Legkorábbi óriás, export minőségű eperpalánta 50 fil­lérért. Nagyfajtájú, finom ízű. őszi fok­hagyma, fejenként 2 forintért. Megrendel­hető: Gulyás tanító, Kadarkút. Egy 50(>0 literes. 0,5 méter hosszú. 1,35 m magas, io mm acél­lemezből lévő olaj­tartály, üzemképes, jó állapotban eladó. Cím: Tekler Antal, Csorna, Szabadság tér 2. _________________ Kombinált szek­rény, hálószobabú- tor, rekamié eladó. Győr. Kisfaludy u. *25.. Korsósné. _______ Használt bútor kanható. Jász, Győr, Rákóczi F. u. 10. Rácsán 308 négy­szögöl telek eladó. Érdeklődés: Győr, Bácsa. Szigligeti E. u 10. Zsirán, Flórián u. 22. alatt 500 négy­szögölön fekvő csa­ládi ház beköltözhe­tően kedvezménye­sen jól termő gyü­mölcsössel eladó, valamint kovácsmű­hely felszerelés. Ér­deklődés: Soprcrh, Pozsonyi út 5., özv. Tímár Józsefné. Nádorvárosi, régi bérű, nagyméretű szoba-komyhás laká­somat elcserélném másfél szoba-össz­komfortosra, meg­egyezéssel. ..Házgyári előnyben 135824” jel­igére címeket levél­ben - a Hirdetőbe, Győr. Kazinczy u. 16. Egyszoba-konyhás lakásunkat elcserél­nénk nagyobbra. Cím: Győr, Bat­thyány tér 6., 7. ajtó. Hétfőn délelőtt cl- veíztettem sötét öltö­nyöm nadrágját. Ké­rem, a becsületes megtalálót, jutalom ellenében adja le: Győr, Bokréta u. 33., Fiatai házaspár szoba-konyhás al­bérletet keres. „Ren­des 133825” jeligére leveleket a Hirdető­be. Győr, Kazinczy u ifi. ___________ Olcsó pianínót ke­resek tanulónak. Győrszentl ván. Béke u. 26.. if J. Csanaki Ferencné. Mély fájdalommal tu­datjuk, hogy drága jó feleségem, édesanyánk, leányom, testvérünk és rokonunk, Újvári Imrén« Bognár Magdolna életének 42. évében szep­tember 13-án váratlanul elhunyt. Temetése szep­tember 16-án délután 5 órakor lesz a ménfőosa- nak-hegyaljai temető­ben. A gyászoló család. Hálás szívvel mon­dunk köszönetét mind­azoknak, akik felejthe­tetlen férjem, édesapám, testvérünk és rokonunk, Kovács Pál posta-főfelügyelő temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, vagy fájdal­munkat bármily módon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mon­dunk a Soproni Posta- igazgatóság dolgozóinak, özv. Kovács Pálné és kisfia Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik felejthetetlen feleségem, édesanyánk, gyermekünk, testvérünk. Élő Kálmánné Németh Anna temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyez­tek, vagy fájdalmunkat bármily módon enyhíteni igye­keztek. A gyászoló család. Sopron (28.)

Next

/
Thumbnails
Contents