Kisalföld, 1970. szeptember (15. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-16 / 217. szám

1970. szeptember 16., szerda KISALFÖLD Kosárlabda Gyenge rajt SZOLG. SPARTACUS— S. POSTÁS 52:51 (26:27) NB II-s női mérkőzés. Bu­dapest. Vezette: Tarr, Puhr. S. POSTÁS: Aszalós, Sze­relem — Morvay — Horváth, Király. Cseresor: Pete, Bán, Visi, Simon, Pajor, Phillipovits. Edző: Weisz Ferenc. A soproni csapat lépett fel támadólag, többet kezdemé­nyezett és a 9. percben már tíz (!) ponttal vezetett. A ha­zaiaknak a félidő beí'ejeztéig sikerült hátrányukat egy pontra ledolgozniuk. Félidő: 26:27. Fordulás után is a Postás volt fölényben, a 30. percben már isimét visszaszerezte első félidei tízpontos előnyét. A soproniak ezt követően visz- szaestek. A Szolgáltató Spar­tacus erőfölénye egyre job­ban kidomborodott, és a haj­rában némi szerencsével a szövetkezeteik a maguk javá­ra fordították a mérkőzést. Végeredmény: 52:51. Az élcsoportban tanyázó S. Postás gyenge erőnléte miatt veszített. A soproni együttes játéktudásban felülmúlta el­lenfelét, ez azonban kevés volt a mérkőzés megnyerésé­hez. A soproniak kosárdobói: Morvay 22, Szerelem 12, Aszalós 8, Horváth 5 és Ki­rály 4. VESZÉLYBEN A MEGYEI KOSÁRLABDA­BAJNOKSÁG Nagy gondban van a me­gyei Kosárlabda Szövetség: kérdéses, hogy szeptember­ben meg tudják-e kezdeni a megyei bajnokságot. A prob­lémát az okozza, hogy az idén a középiskolásak részére is kiírták az iskolák közötti ve­télkedést, és emiatt nézetel­térések keletkeztek az egye­sületek és néhány iskola kö­zött. Az iskolák igényt for­málnak tanulóik játékára, az egyesületek nem tudnak kiál- lani középiskolás játékosaik nélkül. — Reméljük, hogy sikerül a .nehézségeket elhárítani — jegyezte meg Weisz Ferenc, a szövetség főtitkára. — Saj­nálatos lenne, ha a magasabb szintet képviselő megyei baj­nokságot nem lehetne meg­rendezni. A mi véleményünk is az, hogy a sportág érdeke a megegyezést kívánja. (F.) Országos, I. osztályú teniszverseny Három sérült A Trybuna Ludu számának baleseti rovatában hírt ad a Bp. Spartacus női kézilabdázóinak lengyelországi közlekedési balese­téről. Egy csehszlovák autóbusz, amelyet M. Duras trencséni lakos vezetett, úton Gdyniából Sopot felé, miután a vezető elvesztette az uralmát a kocsi felett, hirtelen áttért a menetiránnyal ellentétes oldalra, áttörte az útszéli korlá­tot. kidöntött két fát, szétzúzta a híd korlátját és öt méter ma­gasból a patakba zuhant. Az autóbuszon a magyar sportolókon kívül trencséni és krakkói kézi­labdázónők ültek. A baleset következtében 30 sze­mély megsebesült, kórházba szál­lították őket. A kórházban ápol­tak között három magyar kézi­labdázónő van: Koppány Béláné, Pál Rózsa és Fácány Lászlóné. (MTI) Tóth Andrea felnőtt bajnok Hétfőn a késő délutáni órákban ért véget a Győ­rött rendezett, or­szágos, elsőosztá­lyú teniszverseny. A „Győr bajnok­ságáért” rendezett versenynek ki­lencvennyolc részt­vevője volt. Az in­dulók között olyan kitűnőségek vol­tak, mint Szabó Éva (Bp. Vasas) magyar bajnok, Szőke Péter (Bp. Vörös Meteor), az idei rangelső. Mindkét nem me­zőnyében a győ­riek méltó ellenfe­lei voltak a fővá­rosiaknak. Singer, Szabados, Erdélyi ellen szoros küzdelemben győzött Szőke és Komáromi. ' Az -ifjúsági Tóth Andrea a felnőtt egyéniben megsze­rezte az első helyet. A győ­riek tehetséges sportolójával szemben a döntőben Szabó Éva nem tudta felvenni a küzdelmet, mert bemelegítés közben megsérült, derékrán­dulást szenvedett. Szabó Ági és Bátovszky Helga is dicsé­retet érdemel a felnőtt me­zőnyben való kitűnő helytál­lásért. EREDMÉNYEK: Férfi egyes, 1. osztály: 1. Szőke Péter (Bp. V. M.), 2. Komáromi (Bp. Vasas), 3—4 Szabados, Singer (Rába ETO) Női egyes I. o.: 1. Tóth Andrea (Rába ETO), 2. Szabó Éva (Bp. Vasas), 3—4. Szabó. Bátovszky (Rába ETO). Vegyes páros 1. o.: 1. Sza­bados, Tóth (Rába ETO), 2. Komáromi, Szabó (Bp. Va­sas), 3. Erdélyi, Bátovszky (Rába ETO). VB. férfi egyes: 1. Singer (Rába ETO), 2. Erdélyi (Rá­ba ETO), 3—4. Tullner (ETO), Németh (Bp. Vasas). Ifjúsági női egyes: 1. Tóth (ETO), 2. Szabó A. (ETO), 3. Magyar (Bp. Vasas). Ifjúsági férfi egyes: 1. Györgyi (ETO), 2. Csete (ETO), 3—4. Szabó (Lendü­let), Méri (ETO). Női egyes II. o.: 1. Bátovsz­ky (ETO), 2. Vida (ETO), 3— 4. Endreivé, Szabó (ETO). Férfi egyes III. o.: 1. Pajor (ETO), 2. Györgyi (ETO), 3—4. Cseh (ETO), Fáber (MÁVDAC). Serdülő fiú egyes: 1. Méri (ETO), 2. Tóth (ETO), 3—4. Sümegi (Bp. Vasas), Makkos (Lendület). Serdülő leány egyes: 1. He­gyi (ETO), 2. Magyar (ETÖ), 3—4. Sághegyi (ETO), Józsa (Bp. Vasas). KÉZILABDA Fölényes csornai győzelem A kézilabda NB I/B-ben Csorna csapata otthonában játszott a vasárnapi forduló­ban. Szép sikerrel vette az együttes az akadályt, s biz­tos, sőt fölényes győzelmet aratott. — Az NB II-ben a Gy. Magasépítők női együt­tese viszont egygólos vere­séggel volt kénytelen elhagy­ni a pályát Pécsett. CSORNA—BP. VÖRÖS METEOR 17 : 6 (7 : 4) Csorna, 400 néző. Vezette: Bandi és Baumann. Csorna: Könczöl — Hor­váth Gy., Kovács, Hollósi, Németh, Élő, Samu. — Cse­re: Kiss, Bognárné, Gulyás. A mérkőzés előtt örömmel látták a nézők, hogy újra a melegítő játékosok között van Bognárné Kosztolányi Erzsé­bet, aki egyéves kihagyás után állt ismét a csapat ren­delkezésére. A táblázat utolsó előtti he­lyén álló fővárosi csapat az első perctől a nagyarányú vereség elkerülésére töreke­Asztalitenisz Jól szerepelnek a megyei NB lll-as csapatok Az asztalitenisz NB III. őszi fordulói során eddig két­szer álltak asztalhoz a Gy. Spartacus versenyzői, s mind a kétszer győztesen fejezték be találkozójukat. Első ellen­felük a Nagykanizsai Kinizsi volt, 6 ellenük 12 : 4 arány­ban győztek. A győzelmeken a következők szerint osztoz­tak a csapat tagjai: Csiszár 4, Bazsó és Molnár 3—3, Ko- szoníts 2. A második mérkőzésre most vasárnap Szombathe­lyen került sor: GY. SPARTACUS—SZ. ÉPÍTŐK 9 : 7 Szoros küzdelemben sike­rült ezt a találkozót is meg­nyernie a jól felkészült együttesnek. Csiszár ismét 4 győzelmet aratott, Bazsó és Molnár kétszer-kétszer, Holy pedig egyszer nyert. A csapat pillanatnyilag a bajnoki táblázat harmadik helyén áll, s ha tartja jó for­máját díjazott helyen végez­het. M. KÖTÖTTÁRUGYÁR— LENTI VÖRÖS METEOR 15 :1 A mosonmagyaróvári csa pat ellenfele otthonában érte el ezt a nagyarányú győzel­met. — Zömbik, Széles és Czihák nyerte meg mind a négy mérkőzését, Meszlényi pedig három győzelmet szer­zett. — A csapat szilárdan tartja második helyét a táb­lázaton. dett. Ezt ügyes labdatartás­sal hosszabb időn át sikerült is elérni. A 10. percben 4:0 volt az eredmény a hazaiak javára, majd 6:l-re alakult az állás. Ekkor némi játék­vezetői segédlettel feljött a vendégcsapat, mégis sikerült háromgólos előnyt szerezni az első játékrészben. Fordulás után a vendégek érték el az első gólt, majd megindult a hazai henger, s percek alatt 13:5 lett az állás. A fővárosiak csak a védeke­zéssel törődtek, így sem tud­ták azonban megakadályoz­ni a további gólokat. A csornai csapat ezen a mérkőzésen csak közepes for­mában játszott, mégis sike­rült fölényesen nyernie a gyenge ját ékerőt képviselő Vörös Meteor ellen. A csapat legjobbja Könczöl volt. — Góldobók: Hollósi 6 (négyet hétméteresből), Németh, Ko­vács és Élő 3—3, Samu és Horváth. PÉCSI VÖRÖS METEOR— GY. MAGASÉPÍTŐK 8 : 7 (4 : 3) A Pécsett játszott mérkőzé­sen a csoport egyik bajnok­jelöltje volt a győri csapa: ellenfele. — Az első félidő­ben felváltva estek a gólok, s annak ellenére, hogy a Ma­gasépítők csapata hadilábon állt a szerencsével (négy nagy bombájukat védte a ka­pufa), sikerült minimális hát­ránnyal levonulni szünetre. A második félidőben job ban ment a játék, s rövid ide alatt sikerült 5:4-re megfor­dítani az állást. Ezt az előny: a befejezés előtt másfél perc­cel még mindig tartotta a csapat, akkor azonban két nagy védelmi hiba s két pécsi gól következett. Ez a mérkő­zés elvesztését jelentette. A mérkőzés egészét tekint­ve valamivel jobb volt a győ­ri együttes, s balszerencsés vereséget szenvedett. — A csapat és a mezőny legjobbja Éliás kapus volt. Rajta kívül Schwarcz és Csigi teljesítmé­nye dicsérhető. — Góldobó: Roll 3 (kettőt hétméteresből), Schwarcz, Bakó, Balogh és Csigi. DÖNTŐ MÉRKŐZÉS ELŐTT A GY. TEXTILES A Gy. Textiles férfi kézi­labda-csapatát még a kiesés veszélye fenyegeti. Mai ellen­fele a gárdának a pillanat­nyilag utolsó helyen álló Bp. Vörös Meteor lesz. Ezt a mér­kőzést feltétlenül rrteg kell nyerni ahhoz, hogy a csapat a kiesés elkerülésében re­ménykedhessen. A találkozó négy órakor kezdődik a Gy Textiles pályáján. Pehelysúlyban Nowak a világbajnok Benedek új országos csúccsal a negyedik Columbusban magyar idő szerint keddre virradóra meglepetésekkel ért véget a pehelysúlyúak versenye a súlyemelő világbajnokságon. Benedek János 382,5 kilós új országos csúccsal a 4. he­lyet szerezte meg. Benedek 2.5 kilóval szárnyalté túl az 1969. szeptember 22-én Varsó­ban elért 380 kilós rekordját s ugyancsak 2.5 kilóval javí­totta meg lökésben is az or szágos csúcsot 145 kilóról 147.5 kilóra. Benedek ezenkí­vül szakításban beállította az országos rekordot, továbbá 7,5 kilóval ért el jobb eredményt, mint a szombathelyi Európa- bajnokságon. ★ Az országok közötti pontver­senyben a magyarokkal nagy harcban álló lengyelek az arany- és az ezüstérem elhódításával 12 pontot szereztek Benedek 3 pont­jával szemben. A lengyelek az élre ugrottak, nyolc pont az elő­nyük a magyar csapat előtt. Meg-* lepetésre a Szovjetunió légsúlf után pehelyben sem indított ver­senyzőt, könnyűsúlyút nem vit­tek a VB-re, így majd csak vál­tósúlyban lesznek érdekeltek. A pehelysúly 1970. évi világbaj­noka: Mieczislaw Nowak (Len­gyelország) 392,5 kg (127,5, 115, 150), 2. Jan Wojnowski (Len gyei- ores^ág) 5 kg. (117,5, 120, 147,5), 3. Yoshijuki'Miyake (Japán) 3*82,5 kg. (120, 117,5, 145), 4. Benedek János (Magyarország) 382,5 kg. (12, 115, 147,5 kg). Nyomásban, világbajnok; Mla- den Kucsev (Bulgária) 130 kg, szakításban világbajnok: Jan Wojnowski (Lengyelország) 120 kg, lökésben, világbajnok Mie­czislaw Nowak (Lengyelország) 150 kg, ... 3. Benedek János (Ma­gyarország) 147,5 kg. Az országok közötti pontver­seny állása lepke-, lég- és pe­helysúly után; 1. Lengyelország 23 pont, 2. Magyarország 15 pont, 3. Japán 7.5 pont. ★ A világbajnokság negyedik napján a könnyűsúly küzdel­meire kerül sor. A magyar színeket az Európa-bajnoki címét védő Bagócs János (Oroszlányi Bányász) képvi­seli. (MTI) Vitorlásbajiiokság a Fertőn Sok induló, érdekes, színvo­nalas vetélkedés jellemezte a Fertő tavi 1970, évi vitorlás- bajnokság küzdelmeit. A hét- futamos bajnoki verseny ke­retében bonyolították le a „Négy tó Cadet Kupa” baj­nokságának harmadik talál­kozóját. Eredmények: Finn—dinghy osztály: 1. Kopik István (Öntödei Vasas) 9 pont, 2. Doborján Péter (Bútoripari SE) 20,4 p., 3. Ágotay István (Bútoripari SE) 25,1 p., 4. Holnthoner Sándor (AFIT Vasas), 5. Ko­sa Gyula (Bútoripari SE), 6. Ágoston Ferenc (Öntödei Va­sas), 7. Schekulin Gyula (AFIT Vasas). Kalóz osztály: 1. Holntho- h^r—Salfer (AFIT Vasas) 13 p., 2. Török—Artner (Bútor­ipari SE) 30 p., 3. Kiss Lei- zer—Horváth (STC) 40,4 p., 4. Galavits—Vass (Bútoripari SE), 5. Posch—Horváth (Bú­toripari SE), 6. Rétfalvi— Völgyes (AFIT Vasas), 7. Lacknér—Magyarász (AFIT Vasas), 8. Németh—Makrai (AFIT Vasas), 9. Turzay— Farkais (Bútoripari SE), 10. Bertha—Tóth (STC). M.—Yolle osztály: 1. Sop­roni Tamás (Velencei VSZ), 2. Baán Csdba (STC) 27,7 p., 3. Keresztes István (Bútor­ipari SE) 27,7 p., 4. Lénárt László (Bútoripari SE), 5. Pe- rényi Péter (S. Postás), 6. Kránitz Lajos (STC), 7. Holnthoner Viktor (AFIT Vasas), 8. Lénárt Katalin (Bútoripari SE), 9. Tóth Ta­más (öntödei Vasas), 10. Art­ner Zoltán (Bútoripari SE). Tamás, a Bp. Vasas kapusa szomorúan mereng a hálóban remegő labda előtt. Bizonyára, mielőtt azt onnét kiveszi, végiggondolja, miként is háríthatta volna a védhetetlen gólt. Két perc múlva azonban ujjongva ugrált, mert társa, Tóth dr. potya góllal járult hozzá az egyenlítéshez. (Sieber s. felv.) Gépíró munkaerőt adminisztrációs munkakörbe, valamint fizikai dolgozót raktári munkára (elveszünk. Amfora Üveg-, Porcelán-, Kerámia-, Műanyag-keres­kedelmi Vállalat győri lerakató, Győr, Fürst S. u. 2. „Négy tó Cadet Kupa” III. találkozó: 1. Fűzi—Juhász (Velencei VSZ). 3 p., 2. Tala- bér—Vidor (Velencei VSZ), 17 p., 3. Majsa—Szentes (Fer­tői VSZ) 25,8 p.,' 4. Oláh— Gősi (Fertő VSZ) 37,7 p. Az I—III. találkozó össze­sítése: 1. Velenee-tavi Vitor- lásszövetsóg 91,7 pont, 2. Fer- tő-;tavi Vitorlásszövetség 178,1 pont, 3. Mályi-tavi Vitorlás­szövetség 278,3 pont. Az Ú. Dózsa nem változtat Ma az újpesti stadionban 18 órai kezdettel az LJ. Dózsa és a belg­rádi Crvena Zvezda labdarúgó­csapata megkezdi a küzdelmet a Bajnokcsapatok Európa Kupájá­nak 16-os mezőnyébe jutásért. A magyar és a jugoszláv bajnok­csapat párharcát a bolgár Becsi- rov vezeti. A nagy nemzetközi tekintély­nek örvendő belgrádi piros-fehé­rek hétfőn különrepülőséppel megérkeztek Budapestre. Kedden villanyfénynél tartottak edzést a Megyeri úti stadionban. A jugoszláv bajnok igen mér­sékelten rajtolt az őszi idényben, eddig 5 mérkőzésén csak 4 pon­tot szerzett, gólaránya 5:6. — Megtorpant a csapat, s en­nek több oka van — mondotta Miljan Miljanics, a Crvena Zvez­da er'-vje. — Válogatott fedeze­tünk. Pavlovics Katona nem ját­szik. vasárnap késő esti gázolása miatt a középcsatár Karasi sem tarthatott velünk. Éveken át baj­nokságot nyertünk, most fokoza­tosan fiatalítunk, hogy két év múlva ismét a legjobbak lehes­sünk. A- elmondottak egyáltalán nem jelentik azt. hogy az Ü. Dó­zsa ellen feladtuk a továbbjutás reményét. Belgrádban lesz a visz- szavágó. csapatunk képes arra, hogy kiharcolja a továbbjutást. Az edzők már kijelölték csapa­tukat. Az Ü. Dózsa nem változtat a legutóbbi bajnoki mérkőzésen szerepelt együttesen. A belgrá­diaknál Karsai helyett Osztojics játszik. (MTI) 16 ÉVET betöltött lányo­kat Szövőnek felvesz a Pa­muttextilművek Jacquard Szövőgyára. A betanulási idő 12 hét. Lakást minimális té­rítés mellett leányotthon­szerű elhelyezésben adu'nk. Jelentkezés: írásban a P. T. M. Jacquard Szövőgyár üzemgazdasági osztályán, Budapest XIII., Szekszárdi u. 19—26. (x) _7 Szabó Éva (jobbról) gratulál a győztesnek, Tóth Andreának. Kapussors

Next

/
Thumbnails
Contents