Félegyházi Közlöny, 2001 (10. évfolyam, 1-26. szám)

2001-01-12 / 1. szám

Rajt előtt a városi úszóegyesület Úszúcgyesület alakult városunkban. A társadalmi szervezet vezetői jelenleg azon dolgoznak, hogy mielőbb megfelelő körülményeket teremtsenek úszóik számára. Egyelőre úgy tűnik, hiába a nemes elhatározás, a közös akarat, hegyeket kell megmozgatni a cél elérése érdekében. Részletek a 4. o. Tavaly is jól dolgoztak a rend őrei Az anyagi nehézségek, és az állomány 15 százalékának elvándorlása ellenére is sike­res évet zárt a félegyházi rendőrkapitányság. Az áldo­zatos munkának köszönhe­tően nem romlott a közbiz­tonság, a balesetek száma sem haladta meg az előző évi átlagot, ellenben lénye­gesebben kevesebb volt a ha­lálos és súlyos sérüléssel já­ró balesetek száma - derült ki a félegyházi rendőrkapi­tányság, a város közrendjé­ről és közbiztonságáról szó­ló beszámolójából. Részletek a 3. oldalon... Megújul a félegyházi földhivatal Új épületrésszel bővült a félegyházi föld­hivatal Jókai utcai irodaháza. A hatvan négy­zetméter alapterületű helyiségben légkondi­cionált ügyfélváró és iroda kapott helyet. A létesítmény átadásával befejeződnek a tavaly megkezdett korszerűsítési munkák. Lőrinc Tibor, a Bács-Kiskun Megyei Földhivatal vezetője lapunknak elmondta, a félegyházi hivatal korszerűsítése két ütem­ben valósult meg. A tatarozási munkákkal egyetemben rendbe tették az udvart, az ön- kormányzat segítségével új parkolókat alakí­tottak ki az épület előtt. A második ütemben készült el a hatvan négyzetméteres épület­szárny, illetve a régi épület belső korszerűsí­tése. Felújították az elektromos hálózatot, klímaberendezéssel láttak el néhány irodát, valamint sikerült a bútorzat egy részét kicse­rélni. A beruházásra több mint 12 millió fo­rintot fordított a megye. A korszerűsítés egyértelműen az ügyfél- forgalom egyszerűsítését, az ügyintézés gyorsítását, illetve a dolgozók munkakörül­ményeinek javítását szolgálja. Az új épület­részben kialakított váróban például egy he­lyen lehet majd hozzájutni a tulajdoni lapok­hoz, a tulajdoni lap másolatához, illetve a térképmásolathoz. Az épületet, a kialakított feljárónak köszönhetően a mozgáskorláto­zottak is könnyedén meg tudják közelíteni. A kiskunfélegyházi földhivatal korszerű­sítése a megyei fejlesztés egyik eleme. A megyei, a kecskeméti, a félegyházi, a kis­kunhalasi hivatalok után a bajai, a bácsalmá­si, kalocsai intézmények rendbetételére ke­rül majd sor - tette hozzá Lőrincz Tibor. Új év új évezred Az időfolyam, amelyben eddig él­tünk, most különös pillanathoz érkezett, a harmadik évezred fordulójához. Mi, emberek, a történe­lemben élünk... Ficsór József polgármester ünnepi köszöntője a 2. oldalon. Két év, hatmilliárd Nyolcmilliárd fo­rinttal gyarapodott az elmúlt két évben az 5. számú választó- körzet. Az állami normatívákon felüli támogatásokból a körzetbe tartozó va­lamennyi település részesült. Kiskunfél­egyháza a különböző tárcáktól több mint 6,1 milliárd forint, támogatást kapott. A támogatások megszerzésében elévülhe­tetlen szerepe volt Endre Sándor ország- gyűlési képviselőnek, aki a megyei köz­gyűlés elnökeként is sokat tett a térségi pályázatok sikeréért. Endre Sándorral készített interjúnk a 4. oldalon olvasható. Emlékezés a hősökre A doni áttörés 57. évfordulója alkal­mából tart megemlékezést január 12-én a város önkormányzata, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület és a Petőfi Sándor Helyőrségi Nyugállományúak Klubja. A rendezvény délelőtt 10 órakor kezdődik az Öreglaktanyában lévő kop­jafánál. Délután 17 órakora Felső-teme­tőben lévő II. világháborús emlékműnél róják le kegyeletüket a doni hősök emlé­ke előtt a katonák hozzátartozói, bajtár­sai, a városi önkormányzat és a civil szervezetek képviselői. A rendezvény hagyományosan tábortűzgyújtással, ko­szorúzással zárul. írásunk a 1. oldalon. Tartalomból- Félegyházáé lesz Kemence- Tejpiac közvetítők nélkül- Aranylábú lányok

Next

/
Thumbnails
Contents