Félegyházi Közlöny, 2002 (11. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-11 / 1. szám

5ħ®§m a§ Nem kell végigtelefonálni a várost orvosért a hétvé­gén, ha valakinek fogászati problémái vannak... Folyt. 4. old. MSMMa a MMMs A világháborúk áldozatai­nak emlékére avatnak emlék­táblát a „Doni áttörés” em­léknapján holnap (január 12- én) délelőtt 10 órakor a Kos­suth utcai Öreglaktanyánál. Az ünnepség az udvarban felállított kopjafánál, délután a Felsőtemetőben, a II. Világ­háborús emlékműnél folyta­tódik... (Az esti megemléke­zésre 16.45 órakor indulnak buszok a Városháza elől.) Részletek a 3. oldalon. IMWfS @IM SKMűa Az újév első félegyházi babája, László Alexandra január 2-án 6 óra 8 perckor született meg a városi kórházban... Folyt. 5. old. Amíg az emberek többsége inkább a fűtött szobából kinézve gyönyörködik a téli táj szépségén, addig a horgászok a kemény fagy dacára töretlenül hódolnak szenvedélyüknek. A befagyott folyók holtágain és a tavak jégmezőin léket fúrnak és úgy várják a halak kapását. A téli szezon inkább a ragadozó halfajtákkal kecsegteti a jéghorgászat szerel­meseit. A feltört jég közelében oxigéndúsabb vizet kereső ponty is akadhat a horogra, bár többségük még a mélyben, az iszapba vermelten várja a természet újulását. Képünkön Baranya Zsolt és Benda Gergő látható zsákmányukkal. Kép és szöveg: Vas Január elsejétől Kiskunfélegyháza belterületén a lakossági szilárdhulladék szállítása kötelező szolgáltatás. A Hulladékgazdálkodási Törvény alapján készített önkormányzati rendelet szerint ez a kötelezettség egyaránt vonatkozik a szolgáltatóra és a szolgáltatást igénybe vevőre (természetes vagy jogi személy) aki a város belterületén ingatlan tu­lajdonos, bérlő vagy használó. A rendelet tartalmazza a szilárd- és folyékony­hulladék kezelését, valamint a szeméttelep működ­tetését, fenntartását és a törvényben megfogalma­zott elvárások szerinti kiépítését. Mindez legalább 20 %-os szemétdíj emelését tette szükségessé ah­hoz, hogy teljesüljön a törvény és a Kormányrende­let díjmegállapításra vonatkozó azon előírása, hogy a szemétdíj tartalmazzon minden olyan költséget, ami a kommunális hulladék begyűjtését, elszállítá­sát, elhelyezését és ártalmatlanítását fedezi. A szilárdhulladék szállítására a VSZKSZ kapott megbízást, míg a folyékonyhulladék kezelését a BACSVÍZ Rt. végzi, mely a rendelet értelmében a közműcsatorna hálózatba be nem kötött, beépített ingatlanok tulajdonosainak végez kötelező szolgál­tatást, amit az eddigi gyakorlatnak megfelelően a begyűjtést végző vállalkozónál kell megrendelni és megfizetni. A rendelet, a háztartásokban keletkező hulladékokkal és azok elszállításával kapcsolatban hozott néhány fontos változtatást. Mivel a szolgál­tatás igénybevétele kötelező, előúja a szerződések megkötését az^ ingatlantulajdonosok, vagy azok használói és a VSZKSZ között, mely egyformán vonatkozik a szolgáltatást eddig is igénybevevőkre, és azokra a háztartásokra is, ahol nem történt eddig rendszeres szemétszállítás. A kötelező fizetendő minimális díj lakásonként egy 60 literes edényzet heti egyszeri ürítési díja, s ami jelenleg a város bel­területén élőket érinti.

Next

/
Thumbnails
Contents