Félegyházi Közlöny, 2008 (17. évfolyam, 1-50. szám)

2008-01-11 / 1. szám

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja Megjelenik hetente ingyenesen Kiskunfélegyházán és környékén 2008. január 11. XVII. évfolyam 1. szám Gondok vannak a vágóhidakkal Nagymennyiségű szennyvíz tört fel január 5-én reggel a Csólyosi úti tanvágóhíd kerítése mellett. A jelenségre a környéken lakók hívták fel a körzet önkormányzati képviselőjének figyelmét. Retkes Illés a polgármesteri hivatal vá­rosüzemeltetési osztályától kért segít­séget. Az első helyszíni szemle során a gyanú árnyéka a helyi vágóhídra vetődött, ám a cég illetékesei tagadták, hogy bármi közük is lenne a felszínre törő szenny­Mintegy 4 százalékkal drágul a távfűtés és a melegvíz. Az áremelés mértékét legutóbbi ülésükön hagyták jóvá a városatyák. A szolgáltató ALFA-NOVA Kft. az ár­emelést az energiahordozók drágulásával, valamint az infláció mértékével indokolta. vízhez. A hivatal illetékesei ezt követően a Tanvágóhídon tartottak ellenőrzést, ám a véres folyadék eredetére itt sem sikerült fényt deríteni. Kiderült azonban, hogy a két cégnek közös a csatornarendszere. Lénárth József vezető tanácsos, a polgár- mesteri hivatal városüzemeltetési osztá­lyának munkatársa lapunk érdeklődésé­re elmondta, felelőst ugyan nem sikerült találniuk, de a két cég még aznap intéz­kedett a terület rendbetételéről és fertőt­lenítéséről. -gulyás­A KSH adatai szerint a 2007. évi január­október hónapi fogyasztói áremelkedés 8,1%. Jelentős javulás többek között az emelkedő üzemanyagárak miatt nem vár­ható. Az életbelépett 4 %-os díjemelés lényegesen alatta van a várható 7,7%- 8,3%-os 2007. évi fogyasztói árindexnek. Száz felé közeledve Kilencvenhatodik születésnapját ünne­pelte december 18-án Bállá Franciska, a Csanyi úti szociális otthon lakója. A tiszteletére rendezett házi ünnepsé­gen meleg szavakkal köszöntötte őt az intézmény vezetése, lakótársak és az önkormányzat nevében Ficsór József polgármester. Franciska néni 1911. de­cember 16-án született szegény sorsú család harmadik gyermekeként. Amíg édesapja vízhordásból próbálta család­ja megélhetését biztosítani, addig ő édesanyjának segített a háztartás körüli munkáknál. Tizenhat éves korában vál­lalt munkát a félegyházi Dohánygyárban - egy emberöltőre - hiszen onnan vonult nyugdíjba. A szociális otthonba 2004-ben költözött megváltozott egészségi állapo­ta miatt. Lakótársai és az ellátó személy­zet kedveli a szerény, kedves idős asz- szonyt. Franciska nénit a fővárosban élő öccse is rendszeresen meglátogatja. Végéhez ért a felzárkóztató program „Láncszem - Kistérség Karrier Központ” nevet viselő kétéves projektjének záró konferenciáját tartotta december végén a Móra Ferenc Művelődési Központ. A rendezvény vendégeit Ficsór József pol­gármester köszöntötte, beszámolót, érté­kelést, összegző előadást tartott Darabos Andrea a művelődési központ igazgatója, a Kecskeméti Regionális Képző Központ, valamint a partner intézmények vezetői, képviselői. Folytatás a 3. oldalon Fogyasztó Fűtési alapdíj Ft/lm3/év Melegvíz alapdíj Ft/vm3 Hődíj Ft/GJ Melegvíz felmelegítési hőigény GJ/vm3 Lakossági (311,64) 331,08 (153,72) 163,32 (3.204)3335 0,1788 Egyéb (311,64) 331,08 (153,72) 163,32 (3.216)3.344 0,1788 Drágul a fűtés és a melegvíz

Next

/
Thumbnails
Contents