Félegyházi Hírlap, 2002 (8. évfolyam, 1-34. szám)

2002-01-10 / 1. szám

Kiskunfélegyháza, Wesselényi u. 1.- AKKUMULÁTOROK- JÁRMŰALKATRÉSZEK- AUTÓÁPOLÁSI CIKKEK- KERÉKPÁROK Tel./fax: 76/462-228 Velünk csak j nyerhet! j Ezúttal a j Zhúvhuz íO€ i 'ZzZhíaí, íJsísa^ss m &.) j ajándékát !------------------------------K-J ÉPÜLET- GÉPÉSZETI ÉS FŰTÉS- GODA TECHNIKAI GÁZ KFT. SZAKÜZLET Kiskunfélegyháza, Móra tér 8. Telefax: 76/433-299 Megjelenik minden csütörtökön Kiskunfélegyházán és a város vonzáskörzetében:Buga- con, Fülöpjakabon, Gátéron, Kunszálláson, Pálmonostorán, Petőfiszálláson, Tiszaalpáron. Tiszta szívből kívánom, hogy az új esztendőben ez a szép, li­getes kiskun város tovább fej­lődjék, itt, az alföld közepén. Kívánom, hogy a félegyházi fi­atalok megtalálják elképzelése­iket, és boldogulásukat ebben a városban. Kívánom, hogy az itt élő idős emberek biztonságban, békességben, nyugodt körül­mények között éljenek, megbe­csülve. Kívánom, hogy ebben a városban az egyének, a kö­zösségek, és a családok boldo­guljanak. Terveik, és elképze­léseik megvalósuljanak. Kívá­nom, hogy a gazdag kulturális, és történelmi hagyományain­kat megőrizve tovább tudjuk adni utódainknak, de mi is olyan értékeket teremtsünk, melyekre büszkék lehetünk. Mahalbe nagyon fontos szerepet ad a szeretetnek az életünkben: „A kötelesség, szeretet nélkül kedvetlenséget támaszt, A felelősség, szeretet nélkül kí­méletlenséggé fajul, Az igazságosság, szeretet nél­kül nem más, mint keménység, A nevelés, szeretet nélkül el­lenkezést vált ki, A bölcsesség, szeretet nélkül ravaszságot szül, A kedvesség, szeretet nélkül képmutatás, A hatalom, szeretet nélkül ke­vélységet szül, A birtoklás, szeretet nélkül fu­karsággá válik, A hit, szeretet nélkül az elke­rülhetetlen végzet hiedelmének szintjére süllyed, Az élet, szeretet nélkül teljesen értelmetlen.“ Ficsór József polgármester A legkisebbeket Endre Sándor országgyűlési képviselő indította el. Immár 10 alkalommal ren­dezték meg a szilveszteri fu­tást Kiskunfélegyházán a Jogging plusz Szuperinfó Fu­tóklub szervezésében. Rend­hagyó volt ez az alkalom, most először a résztvevők az ingyenes nevezést követően tombolasorsoláson vettek részt, ahol értékes nyeremé­nyeket sorsoltak ki. Ezúttal mindenki kapott ajándékot, és licitálni is lehetett egy 100 Hertz-es televízióra. A futók mint eddig minden alkalom­mal most is három kategóriá­ban indulhattak, elsőként a hat év alatti korosztály telje­sítette a 200 méteres távot, a startpisztolyt ezúttal is egy üveg pezsgő helyettesítette. A 600 méteres távot a 6-10 kö­zötti gyerekek teljesítették. Több mint 100 kicsi indult ebben a kategóriában, sokan jelmezben tették meg az utat a polgármesteri hivataltól a Móra Ferenc Gimnáziumig és vissza. A legnagyobb ér­deklődés és részvétel a 10 év felettiek testmozgását követ­te, akik végig futották a város főutcáját, és 2200 métert tel­jesítettek. Andrási MaSuBä&cWftma. Saha L. Mir lenafcm: Ttvsep-CZB. 7tt485-«3i Félegyházi Hírlap Szilveszteri futás T<_ ♦ / ♦ 1 ♦♦ ♦♦ Újévi koszonto

Next

/
Thumbnails
Contents