Félegyházi Hírlap, 2003 (9. évfolyam, 1-12. szám)

2003-01-30 / 1. szám

Kiskunfélegyháza, Wesselényi u. 1.- AKKUMULÁTOROK- JÁRMŰALKATRÉSZEK- AUTÓÁPOLÁSI CIKKEK- KERÉKPÁROK Tel./fax: 76/462-228 WUTÓS ISKQLH KFT Képzés minden kategóriában, Valamint KKSZ,TIR, PÁV ügyintézés! Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 12. Telefon: 76/462-141 ÉPÜLET- GÉPÉSZETI ÉS FŰTÉS- GODA TECHNIKAI GÁZ KFT. SZAKÜZLET Kiskunfélegyháza, Móra tér 8. TelVfax: 76/433-299 Megjelenik minden csütörtökön Kiskunfélegyházán és a város vonzáskörzetében: Bugacon, Fülöpjakabon, Gátéron, Kunszállá- son, Pálmonostorán, Petőfiszálláson, Tiszaalpáron. ______________ IX. évfolyam 1. szám 2003. január 30. Ára: 96 Ft Beázás Hírlapajánló Tranzitforgalom csak az elterelő úton.. 3. oldal Olimpikonok születhetnek ......................4. oldal Hóakadály, nem akadály...................................5. oldal Sk = saját kezűleg..............................................6. oldal A közösség összetartó ereje ................ 7. oldal “Piroskák” kényszerpihenőn ..............8. oldal Matematikából kiváló Beázott a kiskunfélegyházi Constantinum Katolikus Iskola Közösségi terme csütörtökre vir­radó éjjel, mert az eldugult és be­fagyott esőcsatorna miatt az épület tetőpárkányán megrekedt és a hi­bás szigetelésen át az épület födé­mébe szivárgott az olvadó hóié - tudta meg az OBJEKTÍV Hírügy­nökség a helyi Tűzoltóság ügyele­tétől. A kiskunfélegyházi tűzoltók két gépjárművel és tíz emberrel vonultak a helyszínre, hogy meg­szűntessék a beázást. Megállapítá­suk szerint az esőcsatorna lefolyó­ja az ősz folyamán lerakódott fale­velektől és a hótól eldugult és be­fagyott, ezért a tűzoltók első dolga volt, hogy szerszámnyelekkel, csákányokkal és forró vízzel kiol­vasztották a csatorna jégdugóját és kitisztították a lefolyót. Az épület­ben tartózkodó iskolanővérek is besegítettek a mentesítésbe, faze­kakkal hordták a forró vizet a te­tőn dolgozó tűzoltóknak. A közös­ségi termet ez idő alatt kiürítették, vödröket és fazekakat raktak a mennyezetről lecsorgó víz alá, hogy a parkettát ne áztassa el. A teremben a villanyt is kikapcsol­ták, mert a beázó vezeték áram­ütéssel fenyegetett. A több mint száz négyzetméteres helyiséget le­zárták, mivel a beázott mennyezet nem kizárt, hogy bármikor lesza­kadhat, statikus véleményét kérik majd a veszély fokának megállapí­tására. A beázás okozta kár több százezer forintra tehető. Nagyszámú nyolcadikos diák részvételével rendezték meg Kis­kunfélegyházán a Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskolában ja­nuár 21-én az Agy csavaró ver­senyt, melynek tétje nem csupán az értékes tárgyi jutalmak voltak, hanem a legjobb teljesítményt nyújtó diákok felvételt nyerhettek az iskola bármely kilencedik évfo­lyamos osztályába. Tóth Gyuláné, az iskola igazgatója lapunknak el­mondta, hogy az idén is nagy ér­deklődést mutatkozott a verseny iránt, melyben a matematikai és lo­gikai feladatokat kellett a diákok­nak megoldaniuk. A résztvevő nyolcadikosok az Agycsavaró pró­batétele után, az eredményhirdetés előtt bővebb betekintést nyerhettek az iskola életébe, felszereltségbe, az iskola nyújtotta lehetőségekbe, illetve bővebb információt kaptak az ősszel induló magyar-német két tanítási nyelvű új szakról is. Az Agycsavaró verseny végeredmé­nye alapján pedig teljes felvételt a következő tanulók nyertek a Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépisko­lába: első helyen végzett Pelyva Balázs a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulója, 2. Kürtösi János a Darvas József Általános Iskola di­ákja, 3. Palásti Attila a Petőfi Sán­dor Általános Iskola tanulója, 4.Tóth András a Petőfi Sándor Ál­talános Iskola tanulója, 5. Simsik István a Rigó József Általános Is­kola diákja, A hatodik és hetedik helyet megosztva nyerte el Fekete László a Darvas József Általános Iskola és Homoki Szabó Dániel a Petőfi Sándor Általános Iskola ta­nulója. 8. helyen végzett Tamóczi Sándor a Darvas József Általános Iskola tanulója, 9.-10. helyen szin­tén holtverseny alakult ki Nagy Gábor a Darvas József Általános Iskola tanulója és Nyíri Balázs a Darvas József Általános Iskola ta­nulója között.. 101 éves nénit köszöntöttek Január 22-én ünnepelte 101. születésnapját a Csanyi úti Szociális Otthonban Tatjányi Béláné Veronka néni, akit Ficsór József Kiskunfél­egyháza polgármestere is köszöntött. Félegyházi Hírlap

Next

/
Thumbnails
Contents