Katolikus Polgári Leányiskola, Kiskunhalas, 1925

xxjTV£m A MI ASSZON VÜNKRŐL NEVEZETT Kalocsai Szegény Iskolanővérek {/’ vezetése alatt álló Kiskunhalasi Rém. Kath. Polg. Leányiskola NEGYEDIK értesítője AZ 1925—26. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI AZ INTÉZET IGAZGATÓSÁGA.

Next

/
Thumbnails
Contents