Református Gimnázium, Kisújszállás, 1879

T^-ISrr^Xj О ЗУЕ. 1. A tanintézet kormányzó testületé. 2. Adatok a tanintézet ez évi életéből. 3. A tanárikar névsora. 4. Tantárgyak, és tankönyvek. 5. A tanulók névsora. 6. Táblás kimutatás. 7. Taneszközök gyarapodása. 8. Önképzőkör. 9. Ösztöndíjak, jutalmazások. 10. Tudnivalók a jövő évre. Betűk magyarázata h. h. helvét hitvallású, r. e. római katholikus. m. V. mózes vallásu. k. = kitűnő. j. = jeles, e. = elegendő. n. e. = nem elegendő.

Next

/
Thumbnails
Contents