Református Gimnázium, Kisújszállás, 1892

A К IS U J S Z A L L A SI HAT OSZTÁLYÚ AZ 1892—93. ISK. ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: BENŐ JÁNOS IGAZGATÓ, KISÚJSZÁLLÁS. NYOMATOTT SZEKERES JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAIf 1893.

Next

/
Thumbnails
Contents