Állami Bessenyei gimnázium, Kisvárda, 1918

A KISVÁRDAi MAGYAR KIR. ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM NYOLCADIK ÉS KILENCEDIK ÉVI ÉRTESÍTŐJE az 1818—19. és 1919—20. isk. évről. KÖZZÉTESZI: Dr. MAYER GYÖRGY kir. igazgató. KISVÁRD A. BERGER IGNÁCZ ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA 1920.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents