Állami Bessenyei gimnázium, Kisvárda, 1922

1. Hatóságok. A ) Minisztérium. Miniszter: Dr. Gróf Klebelsberg Kunó v. b. t. t. a M. 1 . Akadémia tiszteletbeli tagja. A középiskolai ügyeket felülvizsgáló .államtitkár: dr Sclnoíi- der Ervin h. államtitkár. Ügyosztály főnök: Dr. Vajdinger Gyula miniszteri tanácsos. B ) Debreczeni tank kir. főigazgatóság Ady Lajos tank. kir. főigazgató. II. Az intézet személyzete. 1. Igazgató: Sabján János, tanította a történelmet a IV., VI., Vili., a földrajzot az 1. A. és 1. B.. a közgazdaságtant a Vili. oszt.-ban. Tanit 15 éve. 2 Tanári kar: Varga János igazgatóhelyettes, tanitotta a mennyiségtant az I. A. és VI. o.-ban. Tanit 22. éve. Balogh István, oki. b. tanár, tanitotta a magyart a IV., VI., VIII., a szépírást az I. A., a görög pótló Írod. a VII., latint a IV. o.-ban, Tanit 4 éve. Bartha Károly, r. tanár, tanitotta a magyart az I. B , III., V. , a latint a III., a gyorsírást a III.—Vili. o.ban. Tanit 6 éve. Bartha Sándor, r. tanár, tanitotta a mennyiségtant a II,, III., V., VII., a fizikát a VII., a szépírást a II. o.-ban. 7’anit 12 éve. Borbás Géza, r. tanár, tanitotta a latint a VII., a görögöt a VI.—VIII. o.-ban. Tanit 20 éve. Cserepes Gyula, oki. h. tanár, tanitotta a magyart a 11,, a latint a II. és VI. o.-ban. Tanit 4 éve. Gabos László, r. rajztanár, tanicotta a rajz. geometriát az I. A. és I. B., 11., Ill, IV., a görögp. rajzot az V. — Vili. o-ban. Tanit 12 éve.

Next

/
Thumbnails
Contents