Állami Bessenyei gimnázium, Kisvárda, 1936

Debreceni tankeriilet. A KISVÁRRA! Pl. KÉR. ÁLL. BESSENYEI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS Á VELE KAPCSOLATOS KÖZSÉGI INTERNATUS XXVI. EVI ÉRTESÍTŐJE 1936-37. ish. évről. Közzéteszi: Dr. TÓTH JÓZSEF igazgató.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents