Katolikus Marianum Intézet, Kolozsvár, 1907

A „MIASSZONyUNK“-RÓL NÉV. SZEGÉNY ISKOLANŐVÉREK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ AUGUSZTEUMI ROM. KATH. LEÁNYISKOLA I. ÉRTESÍTŐJE, i Az 1907—8 tanév végén az iskolaszék megbízásából szerkesztette: VÁRADIALBERT iskolaszéki jegyző. ж ;VOíV; /4г о c _ ■J*- ш ~ -J & г§ш 4 * $ KOLOZSVÁRT ^ A SZENT BONAVENTURA KÖNYVNYOMDA NYOMÁSA

Next

/
Thumbnails
Contents