Kolozsvári Tükör, 1913 (1. évfolyam, 1-8. szám)

1913-11-02 / 1. szám

KOLOZSVÁRI 3A Felelős szerkesztő: Megjelenik minden szom­TÓTH SÁNDOR. baton. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Előfizetés : egész évre 8 korona. Bocskaí-tér 19. (Ellenzék nyomda) egyes szám ára 10 fillér. Hír­TELEFON 11-23. detések megállapodás szerint. Î.K.A.R.T. ^ Erdélyi kereskedelmi és autóforgalmi r. t. KOLOZSVÁRT. Brassó, Marosvásárhely, Magyvárad. h Máv szállítási irodája. Erdélyi flutomobilszállitási részvénytársaság. ^ Kolozsvár, (Bánffy palota). ERDÉLYI BRMK © és Takarékpénztár R.-T. • Kolozsvár, Mátyás király-tér 32. szám. (Saját ház). • f\ bank elfogad betétek takarék- pénztári könyvekre, folyószám­lára azokat visszafizeti felmondás nélkül. Leszámítol váltókat, utalványokat, járadékokat, checkeket, kisorsolt értékeket stb. Konvertál már meglevő kölcsö­nöket kedvező feltételek mellett. Értékpapírokat és idegen pénz­nemeket ad, vásárol, előleget ad folyószámlán és előre meg­határozott időre. Értékpapírokat, betéti könyvek és más értékek őrzését és keze­lését (nyitott levél) díjtalanul elvállalja. Díjmentesen bevált szelvényeket és elvállalja a sorsjegyek reví­zióját. Kibocsájt utalványokat, checkeket, hitleveleket bármely külföldi piacra. Rendelkedésre tart a felek saját zárjai alatt tűz- és betörés- mentes páncélszekrényeket. Safe deposite. M. kir. osztálysorsjáték főeláru­Sitó helye. Hivatalos órák : reg­gel fél 9-től fél 1-ig és délután 3 órától 4 óráig. /fitz.

Next

/
Thumbnails
Contents