Gazdasági, pénzügyi és tőzsdei kompasz, 1935-1936/3-4. kötet, 11. évfolyam

0e5==rf>®5==e><S3^í)®S==á>S3a=aeSa=á®3=arf)®&=a=S0(!5=55—5®S==0SSs=D(S:5:===B®Sa=í3®5=a£)(!T:=así3G;S:a=Ö® Triesti Általános Biztosító-Társulat (Assicurazioni Generali) Magyarországi igazgatósága: Budapest, V. kér., Dorottya-utca 10. skám. Telefon: 84-9-14, 84-9-15, 84-9-16, 84-9-17, #84-9-18, 82-0-03, 82-0-05, 82-1-15, 52-9-54. Alapittatott 1831-ben. Egyik legnagyobb és legrégibb biztosító intézet, mely 1831-ben alakult és immár 100 éve múlt, hogy domináló helyet tölt be a nemzet­közi biztosítási piacon. Magyarországon a biztosítási intézményt ez a tái saság honosította meg és a károk előzékeny megállapítása, pontos kifizetése által általános bizalmat vívott ki maga iránt. 1034. évi mér­lege szerint részvénytőkéje és kezességi alapjai meghaladják az 1788 millió lírát. Az intézet alapítása óta teljesített kárkifizetések vég­összege 0.867,535,357 lirát tesznek ki. E számok bizonyítják, hogy az „Assicurazioni Generali“ még a legelővigyázatosabb gazdának és család­apának is teljes megnyugtatást nyújthat és hogy a nagy bizalom, mely­nek a társaság örvend, teljesen igazolt is. Elfogad: 1. Életbiztosításokat: halál, vagy elérés esetére. 2. Tűz, villámcsapás, légszesz- és gőzkazánrobbanás által okozott károk ellen: mindennemű ingó és ingatlan tárgyra. 3. Laképületeknél a ' tiszta haszon és bérjövedelem elmaradása ellen: tűzkár esetében. 4. Törés által okozott károk ellen: üveg- vagy tükörtáblákra. 5. Szállítmánykárok ellen: szárazföldön és vízen, valamint tengeren szállított árukra és javakra. 6. Betöréses-lopás és rablás ellen: háztartási és irodai berendezé­sekre, áruraktárak, irodák, valamint templomok, zárdák és imaházak­ban található értéktárgyakra, készpénz- és értékpapírállományra. 7. Eső által okozott károk ellen: szabadtéri előadások, sportesemé­nyek, mulatságok alkalmával a haszon és bevétel elmaradása esetében. 8. Jégkárok ellen: a Magyar Jég- és Viszontbiztosító r. t. számára. 9. Baleset és szavatosság ellen: az Első Általános Baleset- és Kár­biztosító Társaság számára. «• ^ 10. Ablak-, ajtó- és kirakatredőnyök törése és szakadása ellen: a „Középeurópai“ és „Minerva“ Általános Biztosító r. t. számára. 11. Népbiztosításokat: orvosi vizsgálat nélkül, a „Középeprópai“ és „Minerva“ Általános Biztosító r. t. számára. Olcsó díjtételek, kedvező feltételek. Fő ügynökségek az ország minden nagyobb városában, ügynöksé­gek az ország legtöbb községében. <?=ö©<F=s3©S==se>G=s5=ee <•<5=300 III— IV. kötet

Next

/
Thumbnails
Contents