Statisztikai Évkönyv – 1899.

n w \ A M. KIR. KORMÁNY 1899. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS AZ ORSZÁG KÖZÁLLAPOTAIRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ÉS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV. BUDAPEST. AZ ATHENAEUM IKOD. ÉS NYOMDAI R.-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1900. 9 C IUUUU HUULJJ

Next

/
Thumbnails
Contents