Statisztikai Évkönyv – 1900.

If ^^ Á KÉPVISELŐHÁZ KUDÓ-HT?ATAtA. A M. KIK, KORMÁNY 1900. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS AZ ORSZÁG KÖZÁLLAPOTAIRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ÉS STATISZTIKAI ÉVKÖNYV. BUDAPEST. AZ ATHÉNAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KÖNYVNYOMDÁJA. 1901.

Next

/
Thumbnails
Contents