Korunk, 1929. július-december (4. évfolyam, 7-12. szám)

1929 / 7-8. szám

KORUNK VILÁGNÉZETI ÉS IRODALMI HAVI SZEMLE SZERKESZTI DIENES LÁSZLÓ és GAÁL GÁBOR Л KORUNK előfizetési árai: Magyarországon Romániában Csehszlovákiában Jugoszláviában Ausztriában Egyes szám ára: Egy évre 22 Pengő 860 Lei 140 Ke. 220 Dinár 28 Schilling Félévre 11 Pengő 460 Lei 70 Ke. 110 Dinár 14 Schilling Negyedévre 6 Pengő 250 Lei 40 Ke. 60 Dinár 8 Schilling 2'40 Pengő, 100 Lei, 15 Ke., 25 Dinár, 3 Sch, 2'5 Sv. fr. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPESTEN: II. kér., Bimbó-utca 15. II. 4. CLUJ-KOLOZSVÁROTT: CSEHSZLOVÁKIÁBAN: Str. Regala (volt Majális utca) 16. Fábry Zoltán Stos via Kosice. TARTALOM (folytatás) A nincstelenek szövetkezete (Balázs Béla).. 589 Caliban beszél (Krammer Jenő) ........................ 590 Al fred Polgar (Pap József).................................... 593 „A háború — a szüléink“ (L. L.) ................................ 594 A földrenéző szem (Kemény Gábor)................. 595 V égre egy jó házasság (M. Pogány Béla).... 596 Nincsen apám se anyám (Nádass József)___ 597 A menekülő pénz (Szalatnai Rezső)................. 598 M egint a lira katasztrófája (G a á 1 Gábor).......... 598 Az üveg irodalma (H а у Gyula).................... 600 F OLYÓIRATSZEMLE: Trockij, a szfinx .... 601 DISPUTA: Az „erdélyi lélek“ körül (Aradi Viktor) 603

Next

/
Thumbnails
Contents