Korunk, 1930. január-június (5. évfolyam, 1-6. szám)

1930 / 1. szám

VILÁGNÉZETI fes IRODALMI HAVI SZEMLE TARTALOM Turnowsky Sándor: A tömeg és természete Nádass József: A Kaszab-uccaí gyilkosság (Elbeszélés) Vas István: A mai tömeglélektan ellenmondásai Massimo Bontempelli: Fiatal, hiszékeny lélek (Elbeszélés) Reményi József: Az amerikai nők szexuális szabadsága Luciano Folgore Meztelenség (Vázlat) Dienes László: Az orosz szocialista tervgazdaság ÍÍII) KULTURKRÓNIKA Az uj Mexico (Mátrai Ede) A gráci majomper és a túl népesedés problémája (d. 1.) — Shakespeare, a propagandista (Körösi Sándor) — A flamand renaissance (A. Hа- b а г и) — Modern Architektúra (Н á у Gyula) — Az öt napos hét Oroszországban (M é г а у Pál) — Mit olvas az amerikai ember ? (Dobó Ferenc) — Világpolitikai problémák: Imperialista verseny a pólusokért (m. p.)­KULTURKRÓNIKA RÖVID HÍREKBEN SZEMLE Miért nincs orosz dráma ? (F a 1 и d i Iván) A szervezet megújhodása (Doktor Sándoi) — Politikai művészet és művészetpolitíka (Gró Lajos) — A jezsuiták (Ligeti Ernő) — Szörnyű gyerekek (Krámmer Jenő) — A halott és feltámadt gene­ráció (Fábry Zoltán) — Feme (у. n) — Thomas Mann (Antal János) — A lira él (111 yé s Gyula) — Gereblyés László versei (Haraszti Sándor) — A Székely Nemzeti Muzeum Emlékkönyve (Balázs Ferenc) — Befejezés és kezdet. FOLYÓIRAT SZEMLE 5. É V F. 1930 i:. ’Ч/ /, • • ’ * _L-__:_ál JA NUÁR

Next

/
Thumbnails
Contents