Korunk, 1930. július-december (5. évfolyam, 7-12. szám)

1930 / 7-8. szám

KORUNK VHÁONÉZETI ÉS IROD4II4I UAVB SZENIEE TARTALOM 'Érsek Anna: Vissza a Dámához! ^ 4 Faludi Iván: A mai orosz nő (Útirajz) Körösi Sándor: Az amerikai hiperkapifalizmus nőtipusa Nagy Lajos: Nemi szabadság Marcelle Capy: A nő szociális helyzete Franciaországban Doktor Sándor: Erotika tipusok A. W. N e m i 1 о w : A nő biológiai tragédiája Pantelejmon Romanow: Egy pionír a vádlottak padján (Elbeszélés) Dániel Arnold: A nagybirtok mai helyzete Magyarországon (II.) Agnes S medley: Független akarok maradni (Elbeszélés) KULTURKRÖNIKA Férjhezmenni (M á t r a i Ede) A nő helyzete a fascista Olaszországban (Erg Ágoston) — A felszabadult orosz nő (d. 1.) — A polgári feminizmus Angliában (M. B.) — A magyar egye» temi hallgatónők (Balogh István) — Az orosz házassági jog (É. A.) — Tény« leges házasság (К. I.) — A nő és a vallás (Maxim Gorkij) — Szexuálszo* ciológiai problémák (F. Z.) —• A száz éves varrógép (K. F.) — Iskolaszfrájkok Németországban (Nemes László) — Világpolitikai problémák : A nemzet* közi agrárkrízis (Méray Pál) — KULTURKRÖNIKA RÖVID HÍREKBEN - A NŐRŐL SZEMLE Emberek (Sellyey József) Amerikai nők az álirodalom és mozi szolgálatában (Reményi József) — Három forradalmár nemzedék szerelme (M edve Miklós) — Maruszja (Szent* g у ö r g у i Anna) — Ilja Ehrenburg sokat ir (В о 1 у a i Zoltán) — Uj pásztor (G a á 1 Gábor) — Ellenforradalmi regények (a. e.) — Magyar 902*sek (Harasz* ti Sándor) — A Svejk — magyarul (Szacsvay Gusztáv) — HOZZA* SZÓLÁS: Kassák és a forradalom — Válasz Kassák Lajosnak (Fábry Zoltán) FOL Y ÓIRAT SZEMLE )• EVFOIYAI4 1930 *2—8. szám

Next

/
Thumbnails
Contents