Korunk, 1932. július-december (7. évfolyam, 7-12. szám)

1932 / 7-8. szám

■ VILÁGNÉZETI ÉS IRODALMI HAVI SZEMLEb TARTALOM HORVÁTH FERENC: A keleteurópai parasztság napjainkban NAGY LAJOS: 1919, május hó (Elbeszélés) JÓCSIK LAJOS: A keleteurópai parasztság eladósodása MÖRVAY GYULA: Nemzedékről nemzedékre (Elbeszélés) KÁROLYI MIHÁLY: Az agrárkrízis Németországban BÁDOGOS JÁNOS: Talicskások (Dokumentum) DOBOSSY LÁSZLÓ: A modern nevelés szociológiája PETER KOSLANJUK: A mentő ötlet (Elbeszélés) BROGYÁNYI KÁLMÁN: A fotó társadalmi jelentősége LOUIS FISCHER: A zsidók és az ötéves terv KULTURKRÓNIKA Az igazság Amerikában ( D á v i d Ferenc) A Ford-inithosz (Robert S. Allen) — Milyen lesz az új háború (Szere m le у László) — Pesszimizmus és optimizmus a techniká­ban (Szalay István) — Szabad-e kísérletezni az emberen (Márk V i к t о r) — Az öngyilkosság szociológiája (Medve Miklós) A modern rendőrség — A filmkézirat és a mai orosz film (Waízler Solsky) — Pen-Club Erdélyben (G. G.) VILÁGGAZDASÁGI PROBLÉMÁK A világgazdasági helyzet (V.) VILÁGPOLITIKÁI PROBLÉMÁK Illúziók és valóság (Horner Miklós) A Távol-Kelet (Danzinger Ferenc) SZEMLE Pszihoanalitikus ethuológia (Neu féld Béla) Kína ( J ó z sre f Attila) — Egy kinai élete (Danzinger Ferenc) Két világ könyvei (Fábry Zoltán) — A barbarizmus kezdete Németországban (Bolyai Zoltán) — Igy-e vagy úgy? (Szent- györgyi Anna) — Örökkévaló lobogással (Forgács Antal Lejátszott aktivizmus (M. J.) DISPUTA A tőkés világkartell kérdése és a marxizmus (Bányai Imre) Válasz az előbbiekre (Jeszenszky Erik) 7. ÉVFOLYAM 7-8. SZÁM JULIUS-AUGUSZTUS

Next

/
Thumbnails
Contents