Korunk, 1934. január-június (9. évfolyam, 1-6. szám)

1934 / 1. szám

TARTALO M SÁNDOR PÁL: A fasizmus amerikai formája KORVIN SÁNDOR: Gép tájakon (Vers) BANYAI IMRE: A romániai zsidóság GEREBLYÉS LÁSZLÓ: Uj BoHond Istók (Hősköltemény) VLADIMIR CLEMENTIS: A szlovák középrétegek REMENYIK ZSIGMOND: Li Fu-Szun gazda és cseflédei (Regény IV.) JESZENSZKY ERIK: A véletlen és a szükségszerűség a történelemben KULTURKRÓNIKA A zene útjai (Donáth Irén) A fény-képtől a szoeió-fotoig (R о t h László) — Kulik a sajtóban (Újvári László) — A neurózis szociológiája (Neufeld Béla) — A mai erdélyi magyar ifjúság (Dczséri György) — Öcska gra­mofon lemezek (Remenyik Zsi gmond) KULTURKRÓNIKA RÖVID IDÉZETEKBEN Rabies theo'logorum — A hitlerizmus theológiai tételeiből — A hit- lerizmus theológiai komplikációiból VILÁGPOLITIKÁI PROBLÉMÁK A második Internacionáüé bukása (Károlyi Mihály) VILAGGAZDASAGI KÉRDÉSEK A világgazdasági válság és a technika (V.) SZEMLE Stephan George (Györkös Ferenc) A francia neoszocializmus (Löffler A.) — Hja Ehrenburg pozitiv e/lőjellel (Fábry Zoltán) — A nyugati kultúra perifériáiról: Mexico (Mátrai Ede) — Uj magyar iró: Palotás Imre (Méliusz N, József) LAPOK, FOLYÓIRATOK Antiszemiták előnyben (u. 1.) A franciaországi erjedés (1. a.) Olasz hangok (n. 1.) írók tündöklése és nyomorúsága (F.) A SZERKESZTŐSÉG HÍREI 9. ÉVFOLYAM S Z A JANUÁR ■ VILÁOWÉZETI ÉS IRODALMI HAVI SZEMLE»

Next

/
Thumbnails
Contents